เริ่มต้นด้วย Arduino UNO R3 - Made in italy

Arduino Uno R3 เป็นบอร์ด Arduino ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากราคาไม่แพง ส่วนใหญ่โปรเจคและ Library ต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นมา Support จะอ้างอิงกับบอร์ดนี้เป็นหลัก


1. ต่อ USB Port เข้ากับ บอร์ด Arduino UNO R3 


2. นำ USB Port อีกด้าน ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port3. เมื่อบอร์ด Arduino UNO R3  เชื่อมต่อ เข้ากับคอมพิวเตอร์ เรียบร้อย ที่ ON จะมี ไฟ LED สีเขียว ติดอยู่


และ ไฟ LED สีส้ม ที่ตำแหน่งขา Digital Pin 13  กระพริบ หรือ ติดค้างอยู่ แสดงว่า บอร์ด Arduino UNO R3 ของเรานั้นพร้อมใช้งานแล้วครับหมายเหตุ : ในกรณีที่เสียบ USB ดังรูป  แล้ว ไฟ LED ไม่ติด ตามข้อที่ 3  ให้ไปที่ Device Manager  จากนั้นดูที่ Port (COM & LPT)  จะพบว่ามีชื่อ Arduino Uno (COMx) อยู่   จากนั้นให้คลิกขวาที่ Arduino ครับ จะพบกับ "Update Driver Software" เพื่อติดตั้ง Driver  ของ บอร์ด Arduino UNO R3  ให้เป็นที่เรียบร้อย ก็จะสามารถใช้งานได้ตามปรกติ

วีดีโอประกอบการเรียนรู้ บอร์ด Arduino Uno R3
 การใช้งานบอร์ด Arduino UNO (ในครั้งแรก)  โดย ครูประภาส สุวรรณเพชร