โปรเจค หุ่นยนต์เดินตามผนัง Wall Arduinoโปรเจค หุ่นยนต์เดินตามผนัง Wall Arduino 
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือ

     1. 4WD Smart Robot Car Chassis Kits

     2. Arduino UNO R3 - Made in italy

     3. Arduino Sensor Shield V5.0

     4. เซนเซอร์ Ultrasonic Module HC-SR04 จำนวน 2 ชิ้น

     5. Mounting Bracket for HC-SR04 Ultrasonic Module แบบสั้น จำนวน 2 ชิ้น

     6. Motor Drive Module L298N

     7. สาย Jumper Female to Male ยาว 20cm.

     8. สาย Jumper Female to Female ยาว 20cm.

     9. รางถ่านแบบ 18650 ใส่ถ่าน 2 ก้อน

     10. แบตเตอรี่ลิเธียม 18650 จำนวน 2 ก้อน

     11. เสารองแผ่นพีซีบีโลหะแบบเหลี่ยม 6 mm

     12. สกรูหัวกลมน็อตตัวเมีย ขนาด 3มม ยาว12มม.

     13. เพาเวอร์สวิตซ์สำหรับเปิดปิด (ON / OFF Rocker Switch)

     14. สายไฟแดงดำ ขนาด 22AWG

เริ่มด้วย ต่อสายไฟสำหรับมอเตอร์ ทั้ง 4 ตัว ที่ 4WD smart car chassis ให้มา โดยให้ ขั้วลบ สายไฟสีดำ อยู่ด้านบน เหมือนกันทั้ง 4 ตัว


ประกอบเข้ากับ โครง ชิ้นที่ 1 ของ 4WD smart car chassis ดังรูปประกอบ น็อต 6 จุด สำหรับ วาง โครง ชิ้นที่ 2


ประกอบ บอร์ด Motor Drive Module L298N ลงที่ โครง ชิ้นที่ 1


เชื่อมสายไฟ ของ มอเตอร์ ด้านบน สายสีดำ ขั้ว -  ของมอเตอร์ ตัวที่1 เข้า กับมอเตอร์ ตัวที่2 และ สายสีแดง ขั้ว+  ของมอเตอร์ ตัวที่1 เข้า กับมอเตอร์ ตัวที่2 และ เช่นกันทำที่ มอเตอร์ คู่ด้านล่างด้วย เพื่อให้เหมือนมีมอเตอร์ จาก 4 ตัว เหลือ 2 ตัว

จากนั้น ประกอบสายไฟ ของมอเตอร์ ทั้ง 2 ตัว เข้ากับ บอร์ด L298N ดังรูปประกอบ โครงชิ้นที่ 2 เข้าที่ ด้านบนของ โครงชิ้นที่ 1 และ ประกอบ บอร์ด Arduino UNO R3 ลงที่โครงชิ้นที่ 2 ซึ่งอยู่ชั้นบน


ประกอบ บอร์ด Arduino Sensor Shield V5.0 ลงที่ บอร์ด Arduino UNO R3ประกอบ รางถ่านแบบ 18650 และ เชื่อมต่อ วงจรตามรูปหมายเหตุ : ถ้ามี Jumper อยู่ที่ขา ENA และ ENB ของ บอร์ด L298N  ให้ถอดออกการเชื่อมต่อระหว่าง บอร์ด Arduino Sensor Shield V5.0 กับ บอร์ด L298N  .*** VCC ของ Arduino Sensor Shield V5.0  คือ V ***


หลังจากนั้นให้ทดสอบเบื้องต้น ว่าการหมุนของล้อถูกต้องหรือไม่ โดย

เปิดโปรแกรม Arduino (IDE) และ Upload โค้ดนี้ ไปยัง บอร์ด Arduino UNO R3// Motor A pins (enableA = enable motor, pinA1 = forward, pinA2 = backward)
int enableA = 3;
int pinA1 = 6;
int pinA2 = 7;

//Motor B pins (enabledB = enable motor, pinB2 = forward, pinB2 = backward)
int enableB = 5;
int pinB1 = 8;
int pinB2 = 9;

//This lets you run the loop a single time for testing
boolean run = true;

void setup() {
 pinMode(enableA, OUTPUT);
 pinMode(pinA1, OUTPUT);
 pinMode(pinA2, OUTPUT);

 pinMode(enableB, OUTPUT);
 pinMode(pinB1, OUTPUT);
 pinMode(pinB2, OUTPUT);
}
void loop() {
  if (run) {
    delay(2000);
    enableMotors();
    //Go forward
    forward(200);
    //Go backward
    backward(200);
    //Turn left
    turnLeft(400);
    coast(200);
    //Turn right
    turnRight(400);
    coast(200);
    //This stops the loop
    run = false; 
  }
}

//Define high-level H-bridge commands

void enableMotors()
{
 motorAOn();
 motorBOn();
}

void disableMotors()
{
 motorAOff();
 motorBOff();
}

void forward(int time)
{
 motorAForward();
 motorBForward();
 delay(time);
}

void backward(int time)
{
 motorABackward();
 motorBBackward();
 delay(time);
}

void turnLeft(int time)
{
 motorABackward();
 motorBForward();
 delay(time);
}

void turnRight(int time)
{
 motorAForward();
 motorBBackward();
 delay(time);
}

void coast(int time)
{
 motorACoast();
 motorBCoast();
 delay(time);
}

void brake(int time)
{
 motorABrake();
 motorBBrake();
 delay(time);
}
//Define low-level H-bridge commands

//enable motors
void motorAOn()
{
 digitalWrite(enableA, HIGH);
}

void motorBOn()
{
 digitalWrite(enableB, HIGH);
}

 //disable motors
void motorAOff()
{
 digitalWrite(enableB, LOW);
}

void motorBOff()
{
 digitalWrite(enableA, LOW);
}

 //motor A controls
void motorAForward()
{
 digitalWrite(pinA1, HIGH);
 digitalWrite(pinA2, LOW);
}

void motorABackward()
{
 digitalWrite(pinA1, LOW);
 digitalWrite(pinA2, HIGH);
}

//motor B controls
void motorBForward()
{
 digitalWrite(pinB1, HIGH);
 digitalWrite(pinB2, LOW);
}

void motorBBackward()
{
 digitalWrite(pinB1, LOW);
 digitalWrite(pinB2, HIGH);
}

//coasting and braking
void motorACoast()
{
 digitalWrite(pinA1, LOW);
 digitalWrite(pinA2, LOW);
}

void motorABrake()
{
 digitalWrite(pinA1, HIGH);
 digitalWrite(pinA2, HIGH);
}

void motorBCoast()
{
 digitalWrite(pinB1, LOW);
 digitalWrite(pinB2, LOW);
}

void motorBBrake()
{
 digitalWrite(pinB1, HIGH);
 digitalWrite(pinB2, HIGH);
}

ถอดสาย USB ระหว่าง Arduino กับ คอมพิวเตอร์ออก และ หาอุปกรณ์ที่สามารถยกตัวรถ 4WD smart car chassis ขึ้นแล้ว ล้อไม่แตะพื้น เพือทดสอบการหมุนของล้อว่าถูกต้องหรือไม่ใส่ แบตเตอรี่ลิเธียม 18650 จำนวน 2 ก้อน ไปที่ รางถ่าน และ ตรวจสอบขั้วของแบตเตอรี่ ใส่ถุกต้องหรือไม่โปรแกรมนี้จะทำงานเพียง 1 ครั้ง ถ้าต้องการทดลองใหม่ให้ถอด แบตเตอรี่ออก (หรือ ปิดเปิด สวิทช์ไฟใหม่) แล้วใส่เข้าไปใหม่ เมื่อล้อหมุน ตรวจสอบการหมุน ขอล้อต่างๆถูกต้องหรือไม่ ถ้าต่อวงจรถูกต้อง ล้อ ทั้งสองข้างจะหมุนไปข้างหน้า 1ครั้ง กลับหลัง 1 ครั้ง และ เดินหน้าอีกหนึ่งครั้งแล้วจึงหยุด ถ้าไม่ถูกต้องให้แก้ไข เช่นการต่อขั้วของมอเตอร์ผิด เป็นต้น

ถ้าทุกอย่างถูกต้อง ทดลอง ยกลงวางที่พื้นแล้วทดสอบ อีกครั้ง ถอด แบตเตอรี่ออก (หรือ ปิดเปิด สวิทช์ไฟใหม่) แล้วใส่เข้าไปใหม่ ถ้าทุกอย่างถูกต้อง รถจะเคลื่อนไปข้างหน้า-ถอยหลัง แล้ว เลี้ยวซ้าย แล้ว จึงเลี้ยวขวากลับสู่ตำแหน่งเดิม


เชื่อมต่อ เซ็นเซอร์ HC-SR04  ตัวที่ 1 กับ Sensor Shield V5.0 ดังรูปประกอบ HC-SR04 ตัวที่1  เข้ากับ Mounting Bracket for HC-SR04 Ultrasonic Module แบบสั้น และ ประกอบ Bracket  เข้ากลับ โครงรถ ตามรูปNewPing.h  คือลบรารี่ NewPing เป็น ไลบรารี่ ฟังก์ชัน ที่มีผู้พัฒนาเตรียมพร้อมไว้ให้เราแล้ว โดยให้ไปดาวน์โหลด ไลบรารี่ NewPing ได้ที่

 ตัวอย่างการใช้งาน ตามลิงค์ด้านล่าง

https://robotsiam.blogspot.com/2016/09/ultrasonic-module-hc-sr04.html
และทดสอบการเชื่อมต่อ HC-SR04  ตัวที่ 1 ว่าถูกต้องหรือไม่ อุปกรณ์ใช้งานได้หรือไม่ โดย Upload โค้ดนี้ ไปยัง บอร์ด Arduino UNO R3


#include <NewPing.h>

NewPing sonar(10, 11);  //ให้ Pin 10 และ 11 เป็นขาของเซนเซอร์ เรียกใช้งานคำสั่งจาก Library

long cm;  //ประกาศตัวแปร cm ให้เป็นข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม -2147483648 ถึง 2147483649

void setup()

{
 
Serial.begin(9600); //ตั้งค่าความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล ค่ามาตรฐาน คือ 9600

}

void loop()

{
 
delay(50);
cm = sonar.ping_cm(); //รับค่าจาก Library NewPing หน่วยเป็น เซ็นติเมตร
Serial.print(cm);  //พิมพ์ค่าที่ได้ออกมา
Serial.print(" cm."); //พิมพ์ cm ต่อท้าย ค่าที่ได้รับ
Serial.print("\n"); 

}เมื่อ Upload เสร็จ ให้เปิด Serial Monitor ขึ้นมา โดยไปที่  Tools -> Serial Monitorทดลอง เอามือ หรือ วัตถุอื่นๆ เครื่อนไหว ขึ้นลง หน้าจุดรับสัญญาณ อัลตร้าโซนิค HC-SR04

ที่ Serial Monitor จะแสดงค่า ระยะความห่างของมือเรากับ HC-SR04 หน่วยเป็น เซ็นติเมตร (cm) ตามที่เราเครื่อนไหว แสดงว่า โมดูลอัลตร้าโซนิค HC-SR04 ของเรา นั้นพร้อมใช้งานแล้วครับ


เชื่อมต่อ เซ็นเซอร์ HC-SR04  ตัวที่ 2 กับ Sensor Shield V5.0


Sensor Shield V5.0 <--> HC-SR04 ตัวที่2

V <--> VCC
G <--> GND
D12  <--> Trig
D13  <--> Echo


ประกอบ HC-SR04 ตัวที่2  เข้ากับ Mounting Bracket for HC-SR04 Ultrasonic Module แบบสั้น และ ประกอบ Bracket  เข้ากลับ โครงรถ ตามรูป


และทดสอบการเชื่อมต่อ HC-SR04  ตัวที่ 2 ว่าถูกต้องหรือไม่ อุปกรณ์ใช้งานได้หรือไม่ โดย Upload โค้ดนี้ ไปยัง บอร์ด Arduino UNO R3


#include <NewPing.h>

NewPing sonar(12, 13);  //ให้ Pin 12 และ 13 เป็นขาของเซนเซอร์ เรียกใช้งานคำสั่งจาก Library

long cm;  //ประกาศตัวแปร cm ให้เป็นข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม -2147483648 ถึง 2147483649

void setup()

{
 
Serial.begin(9600); //ตั้งค่าความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล ค่ามาตรฐาน คือ 9600

}

void loop()

{
 
delay(50);
cm = sonar.ping_cm(); //รับค่าจาก Library NewPing หน่วยเป็น เซ็นติเมตร
Serial.print(cm);  //พิมพ์ค่าที่ได้ออกมา
Serial.print(" cm."); //พิมพ์ cm ต่อท้าย ค่าที่ได้รับ
Serial.print("\n"); 

}และ ทดสอบการทำงาน โดยทำตามขั้นตอนเหมือน  HC-SR04  ตัวที่ 1
แนวคิด การทำงาน ของ หุ่นยนต์เดินตามผนัง Wall Arduino คือ หุ่นยนต์จะเดินห่างผนังไม่เกิน 15 เซ็นติเมตร และ เมื่อเจอผนังด้านหน้า 
ให้เลี้ยวซ้าย


เขียนตัวอย่างโค้ดได้ดังนี้
 if ((sensor_1 < 10) && (sensor_2 > 15)) {

    turnLeft(100);
    forward(1);

  }

  else if  ((sensor_1 > 15) && (sensor_2 > 15)) {

    turnRight(100);
    forward(1);
  }

  else if  ((sensor_1 > 10) && (sensor_1 < 15) && (sensor_2 > 15)) {

    forward(1);
  }
 
else if  ((sensor_1 > 10) && (sensor_1 < 15) && (sensor_2 < 15)) {


    turnLeft(600);
    forward(1);

  }
 
else   {


    forward(1);

  }

}

1. เมื่อเซ็นเซอร์ 
HC-SR04  ตัวที่ 1 (ด้านข้าง) ตรวจจับ ค่าความห่างจากผนัง น้อยกว่า 10 เซ็นติเมตร และ เซ็นเซอร์ HC-SR04  ตัวที่ 2 (ด้านหน้า) อยู่ห่างจากผนัง น้อยกว่า 15 เซ็นติเมตร  ให้หุ่นยนต์เลี้ยวไปทางซ้าย แล้วจึงเดินหน้า2. เมื่อเซ็นเซอร์ HC-SR04  ตัวที่ 1 (ด้านข้าง) ตรวจจับ ค่าความห่างจากผนัง มากกว่า 15 เซ็นติเมตร และ เซ็นเซอร์ HC-SR04  ตัวที่ 2 (ด้านหน้า) อยู่ห่างจากผนัง น้อยกว่า 15 เซ็นติเมตร  ให้หุ่นยนต์เลี้ยวไปทางขวา แล้วจึงเดินหน้า3. เมื่อเซ็นเซอร์ HC-SR04  ตัวที่ 1 (ด้านข้าง) ตรวจจับ ค่าความห่างจากผนัง มากกว่า 10 เซ็นติเมตร และ น้อยกว่า 15 เซ็นติเมตร  และ เซ็นเซอร์ HC-SR04  ตัวที่ 2 (ด้านหน้า) อยู่ห่างจากผนัง มากกว่า 15 เซ็นติเมตร  ให้หุ่นยนต์เดินหน้า4. เมื่อเซ็นเซอร์ HC-SR04  ตัวที่ 1 (ด้านข้าง) ตรวจจับ ค่าความห่างจากผนัง มากกว่า 10 เซ็นติเมตร และ น้อยกว่า 15 เซ็นติเมตร  และ เซ็นเซอร์ HC-SR04  ตัวที่ 2 (ด้านหน้า) อยู่ห่างจากผนัง น้อยกว่า 15 เซ็นติเมตร  ให้หุ่นยนต์เลี้ยวซ้าย 90 องศา แล้วจึงเดินหน้า
5. อื่นๆ
  ให้หุ่นยนต์เดินหน้า6.ภาพรวมการทำงาน

จากนั้น Upload โค้ดโปรเจค หุ่นยนต์เดินตามผนัง Wall Arduino  ไปยัง บอร์ด Arduino UNO R3
#include <NewPing.h>

//Tell the Arduino where the sensor is hooked up
NewPing sonar1(10, 11);
NewPing sonar2(12, 13);

int enableA = 3;
int pinA1 = 6;
int pinA2 = 7;

int enableB = 5;
int pinB1 = 8;
int pinB2 = 9;

long sensor_1;
long sensor_2;

void setup() {
  pinMode(enableA, OUTPUT);
  pinMode(pinA1, OUTPUT);
  pinMode(pinA2, OUTPUT);

  pinMode(enableB, OUTPUT);
  pinMode(pinB1, OUTPUT);
  pinMode(pinB2, OUTPUT);

  delay(2000);
}

void loop() {

  //Run the motors at slightly less than full power
  analogWrite(enableA, 200);   // ปรับค่าความเร็วของหุ่นยนต์ 0-255
  analogWrite(enableB, 200);   // ปรับค่าความเร็วของหุ่นยนต์ 0-255

  //Ping the sensor and determine the distance in inches
  sensor_1 = sonar1.ping_cm(); // ค่าเซ็นเซอร์ตัวที่ 1 ความห่างหน่วยเป็นเซ็นติเมตร
  sensor_2 = sonar2.ping_cm(); // ค่าเซ็นเซอร์ตัวที่ 2 ความห่างหน่วยเป็นเซ็นติเมตร

  //If the robot detects an obstacle less than four inches away, it will back up, then turn left; if no obstacle is detected, it will go forward
  if ((sensor_1 < 10) && (sensor_2 > 15)) {

    turnLeft(100);
    forward(1);

  }

  else if  ((sensor_1 > 15) && (sensor_2 > 15)) {

    turnRight(100);
    forward(1);
  }

  else if  ((sensor_1 > 10) && (sensor_1 < 15) && (sensor_2 > 15)) {

    forward(1);
  }
  else if  ((sensor_1 > 10) && (sensor_1 < 15) && (sensor_2 < 15)) {

    turnLeft(600);
    forward(1);

  }
  else   {

    forward(1);

  }

}

//Define high-level H-bridge commands

void enableMotors()
{
  motorAOn();
  motorBOn();
}

void disableMotors()
{
  motorAOff();
  motorBOff();
}

void forward(int time)
{
  motorAForward();
  motorBForward();
  delay(time);
}

void backward(int time)
{
  motorABackward();
  motorBBackward();
  delay(time);
}

void turnLeft(int time)
{
  motorABackward();
  motorBForward();
  delay(time);
}

void turnRight(int time)
{
  motorAForward();
  motorBBackward();
  delay(time);
}

void coast(int time)
{
  motorACoast();
  motorBCoast();
  delay(time);
}

void brake(int time)
{
  motorABrake();
  motorBBrake();
  delay(time);
}
//Define low-level H-bridge commands

//enable motors
void motorAOn()
{
  digitalWrite(enableA, HIGH);
}

void motorBOn()
{
  digitalWrite(enableB, HIGH);
}

//disable motors
void motorAOff()
{
  digitalWrite(enableB, LOW);
}

void motorBOff()
{
  digitalWrite(enableA, LOW);
}

//motor A controls
void motorAForward()
{
  digitalWrite(pinA1, HIGH);
  digitalWrite(pinA2, LOW);
}

void motorABackward()
{
  digitalWrite(pinA1, LOW);
  digitalWrite(pinA2, HIGH);
}

//motor B controls
void motorBForward()
{
  digitalWrite(pinB1, HIGH);
  digitalWrite(pinB2, LOW);
}

void motorBBackward()
{
  digitalWrite(pinB1, LOW);
  digitalWrite(pinB2, HIGH);
}

//coasting and braking
void motorACoast()
{
  digitalWrite(pinA1, LOW);
  digitalWrite(pinA2, LOW);
}

void motorABrake()
{
  digitalWrite(pinA1, HIGH);
  digitalWrite(pinA2, HIGH);
}

void motorBCoast()
{
  digitalWrite(pinB1, LOW);
  digitalWrite(pinB2, LOW);
}

void motorBBrake()
{
  digitalWrite(pinB1, HIGH);
  digitalWrite(pinB2, HIGH);

}


ภาพรวมการต่อ หุ่นยนต์เดินตามผนัง Wall Arduino
วีดีโอผลลัพธ์การทำงานของ โปรเจค หุ่นยนต์เดินตามผนัง Wall Arduino


โปรเจค หุ่นยนต์เดินตาม เปลวไฟ Fire Extinguisherโปรเจค หุ่นยนต์เดินตาม-เปลวไฟ 
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือ

     1. 2WD Smart Robot Car Chassis Kits

     2. Arduino UNO R3 - Made in italy

     3. Arduino Sensor Shield V5.0

     4. Motor Drive Module L298N

     5. สาย Jumper Female to Male ยาว 20cm.

     6. สาย Jumper Female to Female ยาว 20cm.

     7. รางถ่านแบบ 18650 ใส่ถ่าน 2 ก้อน

     8. แบตเตอรี่ลิเธียม 18650 จำนวน 2 ก้อน

     9. เสารองแผ่นพีซีบีแบบโลหะ ยาว 25 มม.

     10. สกรูหัวกลมน็อตตัวเมีย ขนาด 3มม ยาว10มม.
 
     11. 5 Way Fire Extinguisher Sensor เซ็นเซอร์ตรวจจับเปลวไฟ


เริ่มต้นด้วยการ ประกอบ 2WD Smart Car Robot Chassis Kits และประกอบ รางถ่านแบบ 18650 และ เชื่อมต่อ Motor Drive Module L298N  เข้ากับ Arduino Sensor Shield V 5.0 วงจรตามรูป


หมายเหตุ : ถ้ามี Jumper อยู่ที่ขา ENA และ ENB ของ บอร์ด L298N  ให้ถอดออกการเชื่อมต่อระหว่าง บอร์ด Arduino Sensor Shield V5.0 กับ บอร์ด L298N  


*** VCC ของ  Sensor Shield V5.0   คือ  V ***ประกอบ 2WD Smart Car Robot Chassis Kits และประกอบ รางถ่านแบบ 18650 และ เชื่อมต่อ 5V และ GND ของ Motor Drive Module L298N  เข้ากับ V และ G ของ Arduino Sensor Shield 


เชื่อมต่อการควบคุมมอเตอร์ ของ Motor Drive Module L298N  เข้ากับ  Arduino Sensor Shield


หลังจากนั้นให้ทดสอบเบื้องต้น ว่าการหมุนของล้อถูกต้องหรือไม่ โดย

เปิดโปรแกรม Arduino (IDE) และ Upload โค้ดนี้ ไปยัง บอร์ด Arduino UNO R3// Motor A pins (enableA = enable motor, pinA1 = forward, pinA2 = backward)
int enableA = 3;
int pinA1 = 6;
int pinA2 = 7;

//Motor B pins (enabledB = enable motor, pinB2 = forward, pinB2 = backward)
int enableB = 5;
int pinB1 = 8;
int pinB2 = 9;

//This lets you run the loop a single time for testing
boolean run = true;

void setup() {
 pinMode(enableA, OUTPUT);
 pinMode(pinA1, OUTPUT);
 pinMode(pinA2, OUTPUT);

 pinMode(enableB, OUTPUT);
 pinMode(pinB1, OUTPUT);
 pinMode(pinB2, OUTPUT);
}
void loop() {
  if (run) {
    delay(2000);
    enableMotors();
    //Go forward
    forward(200);
    //Go backward
    backward(200);
    //Turn left
    turnLeft(400);
    coast(200);
    //Turn right
    turnRight(400);
    coast(200);
    //This stops the loop
    run = false; 
  }
}

//Define high-level H-bridge commands

void enableMotors()
{
 motorAOn();
 motorBOn();
}

void disableMotors()
{
 motorAOff();
 motorBOff();
}

void forward(int time)
{
 motorAForward();
 motorBForward();
 delay(time);
}

void backward(int time)
{
 motorABackward();
 motorBBackward();
 delay(time);
}

void turnLeft(int time)
{
 motorABackward();
 motorBForward();
 delay(time);
}

void turnRight(int time)
{
 motorAForward();
 motorBBackward();
 delay(time);
}

void coast(int time)
{
 motorACoast();
 motorBCoast();
 delay(time);
}

void brake(int time)
{
 motorABrake();
 motorBBrake();
 delay(time);
}
//Define low-level H-bridge commands

//enable motors
void motorAOn()
{
 digitalWrite(enableA, HIGH);
}

void motorBOn()
{
 digitalWrite(enableB, HIGH);
}

 //disable motors
void motorAOff()
{
 digitalWrite(enableB, LOW);
}

void motorBOff()
{
 digitalWrite(enableA, LOW);
}

 //motor A controls
void motorAForward()
{
 digitalWrite(pinA1, HIGH);
 digitalWrite(pinA2, LOW);
}

void motorABackward()
{
 digitalWrite(pinA1, LOW);
 digitalWrite(pinA2, HIGH);
}

//motor B controls
void motorBForward()
{
 digitalWrite(pinB1, HIGH);
 digitalWrite(pinB2, LOW);
}

void motorBBackward()
{
 digitalWrite(pinB1, LOW);
 digitalWrite(pinB2, HIGH);
}

//coasting and braking
void motorACoast()
{
 digitalWrite(pinA1, LOW);
 digitalWrite(pinA2, LOW);
}

void motorABrake()
{
 digitalWrite(pinA1, HIGH);
 digitalWrite(pinA2, HIGH);
}

void motorBCoast()
{
 digitalWrite(pinB1, LOW);
 digitalWrite(pinB2, LOW);
}

void motorBBrake()
{
 digitalWrite(pinB1, HIGH);
 digitalWrite(pinB2, HIGH);
}ใส่ แบตเตอรี่ลิเธียม 18650 จำนวน 2 ก้อน ไปที่ รางถ่าน และ ตรวจสอบขั้วของแบตเตอรี่ ใส่ถุกต้องหรือไม่


โปรแกรมนี้จะทำงานเพียง 1 ครั้ง ถ้าต้องการทดลองใหม่ให้ถอด แบตเตอรี่ออก (หรือ ปิดเปิด สวิทช์ไฟใหม่) แล้วใส่เข้าไปใหม่ เมื่อล้อหมุน ตรวจสอบการหมุน ขอล้อต่างๆถูกต้องหรือไม่ ถ้าต่อวงจรถูกต้อง ล้อ ทั้งสองข้างจะหมุนไปข้างหน้า 1ครั้ง กลับหลัง 1 ครั้ง และ เดินหน้าอีกหนึ่งครั้งแล้วจึงหยุด ถ้าไม่ถูกต้องให้แก้ไข เช่นการต่อขั้วของมอเตอร์ผิด เป็นต้น

ถ้าทุกอย่างถูกต้อง ทดลอง ยกลงวางที่พื้นแล้วทดสอบ อีกครั้ง ถอด แบตเตอรี่ออก (หรือ ปิดเปิด สวิทช์ไฟใหม่) แล้วใส่เข้าไปใหม่ ถ้าทุกอย่างถูกต้อง รถจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า-ถอยหลัง แล้ว เลี้ยวซ้าย แล้ว จึงกลับสู่ตำแหน่งเดิม

จากนั้นประกอบ 5 Way Fire Extinguisher Sensor


ทดสอบการทำงานของ 5 Way Fire Extinguisher Sensorการเชื่อมต่อ ระหว่าง 5 Way Fire Extinguisher Sensor กับ 
บอร์ด Arduino UNO


5 Way
 -> Arduino

A1D1 -> A1

A2D2 -> A2

A3D3 -> A3

A4D4 -> A4

A5D5 -> A5

VCC -> 5V

GND -> GNDและ  Upload โค้ดนี้ ไปยัง บอร์ด Arduino UNO R3
/*read analog data from A1-A5 and send to PC via Serial port*/int sensor_1 , sensor_2 , sensor_3 , sensor_4 , sensor_5 ; //optical sensor valuesString tmp ;

int ADC_stabilize = 5 ;void setup ( ) {

  // initialize the serial communication:

  Serial . begin ( 9600 ) ;

}void loop ( ) {

  //take a snapshot

  sensor_1 = analogRead ( A1 ) ;

  delay ( ADC_stabilize ) ; //stabilize

  sensor_1 = analogRead ( A1 ) ;

  delay ( ADC_stabilize ) ;  sensor_2 = analogRead ( A2 ) ;

  delay ( ADC_stabilize ) ;

  sensor_2 = analogRead ( A2 ) ;

  delay ( ADC_stabilize ) ;  sensor_3 = analogRead ( A3 ) ;

  delay ( ADC_stabilize ) ;

  sensor_3 = analogRead ( A3 ) ;

  delay ( ADC_stabilize ) ;  sensor_4 = analogRead ( A4 ) ;

  delay ( ADC_stabilize ) ;

  sensor_4 = analogRead ( A4 ) ;

  delay ( ADC_stabilize ) ;  sensor_5 = analogRead ( A5 ) ;

  delay ( ADC_stabilize ) ;

  sensor_5 = analogRead ( A5 ) ;

  delay ( ADC_stabilize ) ;  tmp = " S1=" + String ( sensor_1 ) + " S2=" + String ( sensor_2 ) + " S3=" + String ( sensor_3 ) + " S4=" + String ( sensor_4 ) + " S5=" + String ( sensor_5 ) ;  // send the value of analog inputs:

  Serial . println ( tmp ) ;  // wait a bit for next reading

  delay ( 1000 ) ; //1000=1 sec}นำเปลวไฟ มาทดสอบ แล้ว เปิดดูที่ Serial Monitor

เมื่อนำ เปลวไฟ เข้าใกล้ เซ็นเซอร์ ตัวไหนมากที่สุด ก็จะได้ค่าที่อ่านได้ มากที่สุด

ภาพรวมการต่อ หุ่นยนต์เดินตาม เปลวไฟ Fire Extinguisher


จากนั้นทดสอบ หุ่นยนต์เดินตาม เปลวไฟ Fire Extinguisher ได้โดย  Upload โค้ดนี้ ไปยัง บอร์ด Arduino UNO R3

// Motor A pins (enableA = enable motor, pinA1 = forward, pinA2 = backward)
int enableA = 3;
int pinA1 = 6;
int pinA2 = 7;

//Motor B pins (enabledB = enable motor, pinB2 = forward, pinB2 = backward)
int enableB = 5;
int pinB1 = 8;
int pinB2 = 9;

int sensor[5] = {0, 0, 0, 0, 0};

void setup()
{
  pinMode(enableA, OUTPUT);
  pinMode(pinA1, OUTPUT);
  pinMode(pinA2, OUTPUT);

  pinMode(enableB, OUTPUT);
  pinMode(pinB1, OUTPUT);
  pinMode(pinB2, OUTPUT);

  enableMotors();
  analogWrite(enableA, 120);  // ปรับค่าความเร็วของหุ่นยนต์
  analogWrite(enableB, 120);  // ปรับค่าความเร็วของหุ่นยนต์

  delay(2000);

}

void loop()
{  sensor[0] = analogRead(A1);
  sensor[1] = analogRead(A2);
  sensor[2] = analogRead(A3);
  sensor[3] = analogRead(A4);
  sensor[4] = analogRead(A5);

  if ((sensor[0] > sensor[1]) && (sensor[0] > sensor[2]) && (sensor[0] > sensor[3]) && (sensor[0] > sensor[4]))
    turnLeft(200);
  else if ((sensor[1] > sensor[0]) && (sensor[1] > sensor[2]) && (sensor[1] > sensor[3]) && (sensor[1] > sensor[4]))
    turnLeft(100);
  else if ((sensor[2] > sensor[0]) && (sensor[2] > sensor[1]) && (sensor[2] > sensor[3]) && (sensor[2] > sensor[4]))
    forward(1);
  else if ((sensor[3] > sensor[0]) && (sensor[3] > sensor[1]) && (sensor[3] > sensor[2]) && (sensor[3] > sensor[4]))
    turnRight(100);
  else if ((sensor[4] > sensor[0]) && (sensor[4] > sensor[1]) && (sensor[4] > sensor[2]) && (sensor[4] > sensor[3]))
    turnRight(200);

  else
    coast(100);
}

//Define high-level H-bridge commands

void enableMotors()
{
  motorAOn();
  motorBOn();
}

void disableMotors()
{
  motorAOff();
  motorBOff();
}

void forward(int time)
{
  motorAForward();
  motorBForward();
  delay(time);
}

void backward(int time)
{
  motorABackward();
  motorBBackward();
  delay(time);
}

void turnLeft(int time)
{
  motorABackward();
  motorBForward();
  delay(time);
}

void turnRight(int time)
{
  motorAForward();
  motorBBackward();
  delay(time);
}

void coast(int time)
{
  motorACoast();
  motorBCoast();
  delay(time);
}

void brake(int time)
{
  motorABrake();
  motorBBrake();
  delay(time);
}
//Define low-level H-bridge commands

//enable motors
void motorAOn()
{
  digitalWrite(enableA, HIGH);
}

void motorBOn()
{
  digitalWrite(enableB, HIGH);
}

//disable motors
void motorAOff()
{
  digitalWrite(enableB, LOW);
}

void motorBOff()
{
  digitalWrite(enableA, LOW);
}

//motor A controls
void motorAForward()
{
  digitalWrite(pinA1, HIGH);
  digitalWrite(pinA2, LOW);
}

void motorABackward()
{
  digitalWrite(pinA1, LOW);
  digitalWrite(pinA2, HIGH);
}

//motor B controls
void motorBForward()
{
  digitalWrite(pinB1, HIGH);
  digitalWrite(pinB2, LOW);
}

void motorBBackward()
{
  digitalWrite(pinB1, LOW);
  digitalWrite(pinB2, HIGH);
}

//coasting and braking
void motorACoast()
{
  digitalWrite(pinA1, LOW);
  digitalWrite(pinA2, LOW);
}

void motorABrake()
{
  digitalWrite(pinA1, HIGH);
  digitalWrite(pinA2, HIGH);
}

void motorBCoast()
{
  digitalWrite(pinB1, LOW);
  digitalWrite(pinB2, LOW);
}

void motorBBrake()
{
  digitalWrite(pinB1, HIGH);
  digitalWrite(pinB2, HIGH);
}
วีดีโอผลลัพธ์การทำงานของ โปรเจค หุ่นยนต์เดินตาม เปลวไฟ Fire Extinguisher