โปรเจค หุ่นยนต์เดินตามผนัง Wall Arduinoโปรเจค หุ่นยนต์เดินตามผนัง Wall Arduino 
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือ

     1. 4WD Smart Robot Car Chassis Kits

     2. Arduino UNO R3 - Made in italy

     3. Arduino Sensor Shield V5.0

     4. เซนเซอร์ Ultrasonic Module HC-SR04 จำนวน 2 ชิ้น

     5. Mounting Bracket for HC-SR04 Ultrasonic Module แบบสั้น จำนวน 2 ชิ้น

     6. Motor Drive Module L298N

     7. สาย Jumper Female to Male ยาว 20cm.

     8. สาย Jumper Female to Female ยาว 20cm.

     9. รางถ่านแบบ 18650 ใส่ถ่าน 2 ก้อน

     10. แบตเตอรี่ลิเธียม 18650 จำนวน 2 ก้อน

     11. เสารองแผ่นพีซีบีโลหะแบบเหลี่ยม 6 mm

     12. สกรูหัวกลมน็อตตัวเมีย ขนาด 3มม ยาว12มม.

     13. เพาเวอร์สวิตซ์สำหรับเปิดปิด (ON / OFF Rocker Switch)

     14. สายไฟแดงดำ ขนาด 22AWG

เริ่มด้วย ต่อสายไฟสำหรับมอเตอร์ ทั้ง 4 ตัว ที่ 4WD smart car chassis ให้มา โดยให้ ขั้วลบ สายไฟสีดำ อยู่ด้านบน เหมือนกันทั้ง 4 ตัว


ประกอบเข้ากับ โครง ชิ้นที่ 1 ของ 4WD smart car chassis ดังรูปประกอบ น็อต 6 จุด สำหรับ วาง โครง ชิ้นที่ 2


ประกอบ บอร์ด Motor Drive Module L298N ลงที่ โครง ชิ้นที่ 1


เชื่อมสายไฟ ของ มอเตอร์ ด้านบน สายสีดำ ขั้ว -  ของมอเตอร์ ตัวที่1 เข้า กับมอเตอร์ ตัวที่2 และ สายสีแดง ขั้ว+  ของมอเตอร์ ตัวที่1 เข้า กับมอเตอร์ ตัวที่2 และ เช่นกันทำที่ มอเตอร์ คู่ด้านล่างด้วย เพื่อให้เหมือนมีมอเตอร์ จาก 4 ตัว เหลือ 2 ตัว

จากนั้น ประกอบสายไฟ ของมอเตอร์ ทั้ง 2 ตัว เข้ากับ บอร์ด L298N ดังรูปประกอบ โครงชิ้นที่ 2 เข้าที่ ด้านบนของ โครงชิ้นที่ 1 และ ประกอบ บอร์ด Arduino UNO R3 ลงที่โครงชิ้นที่ 2 ซึ่งอยู่ชั้นบน


ประกอบ บอร์ด Arduino Sensor Shield V5.0 ลงที่ บอร์ด Arduino UNO R3ประกอบ รางถ่านแบบ 18650 และ เชื่อมต่อ วงจรตามรูปหมายเหตุ : ถ้ามี Jumper อยู่ที่ขา ENA และ ENB ของ บอร์ด L298N  ให้ถอดออกการเชื่อมต่อระหว่าง บอร์ด Arduino Sensor Shield V5.0 กับ บอร์ด L298N  .*** VCC ของ Arduino Sensor Shield V5.0  คือ V ***


หลังจากนั้นให้ทดสอบเบื้องต้น ว่าการหมุนของล้อถูกต้องหรือไม่ โดย

เปิดโปรแกรม Arduino (IDE) และ Upload โค้ดนี้ ไปยัง บอร์ด Arduino UNO R3// Motor A pins (enableA = enable motor, pinA1 = forward, pinA2 = backward)
int enableA = 3;
int pinA1 = 6;
int pinA2 = 7;

//Motor B pins (enabledB = enable motor, pinB2 = forward, pinB2 = backward)
int enableB = 5;
int pinB1 = 8;
int pinB2 = 9;

//This lets you run the loop a single time for testing
boolean run = true;

void setup() {
 pinMode(enableA, OUTPUT);
 pinMode(pinA1, OUTPUT);
 pinMode(pinA2, OUTPUT);

 pinMode(enableB, OUTPUT);
 pinMode(pinB1, OUTPUT);
 pinMode(pinB2, OUTPUT);
}
void loop() {
  if (run) {
    delay(2000);
    enableMotors();
    //Go forward
    forward(200);
    //Go backward
    backward(200);
    //Turn left
    turnLeft(400);
    coast(200);
    //Turn right
    turnRight(400);
    coast(200);
    //This stops the loop
    run = false; 
  }
}

//Define high-level H-bridge commands

void enableMotors()
{
 motorAOn();
 motorBOn();
}

void disableMotors()
{
 motorAOff();
 motorBOff();
}

void forward(int time)
{
 motorAForward();
 motorBForward();
 delay(time);
}

void backward(int time)
{
 motorABackward();
 motorBBackward();
 delay(time);
}

void turnLeft(int time)
{
 motorABackward();
 motorBForward();
 delay(time);
}

void turnRight(int time)
{
 motorAForward();
 motorBBackward();
 delay(time);
}

void coast(int time)
{
 motorACoast();
 motorBCoast();
 delay(time);
}

void brake(int time)
{
 motorABrake();
 motorBBrake();
 delay(time);
}
//Define low-level H-bridge commands

//enable motors
void motorAOn()
{
 digitalWrite(enableA, HIGH);
}

void motorBOn()
{
 digitalWrite(enableB, HIGH);
}

 //disable motors
void motorAOff()
{
 digitalWrite(enableB, LOW);
}

void motorBOff()
{
 digitalWrite(enableA, LOW);
}

 //motor A controls
void motorAForward()
{
 digitalWrite(pinA1, HIGH);
 digitalWrite(pinA2, LOW);
}

void motorABackward()
{
 digitalWrite(pinA1, LOW);
 digitalWrite(pinA2, HIGH);
}

//motor B controls
void motorBForward()
{
 digitalWrite(pinB1, HIGH);
 digitalWrite(pinB2, LOW);
}

void motorBBackward()
{
 digitalWrite(pinB1, LOW);
 digitalWrite(pinB2, HIGH);
}

//coasting and braking
void motorACoast()
{
 digitalWrite(pinA1, LOW);
 digitalWrite(pinA2, LOW);
}

void motorABrake()
{
 digitalWrite(pinA1, HIGH);
 digitalWrite(pinA2, HIGH);
}

void motorBCoast()
{
 digitalWrite(pinB1, LOW);
 digitalWrite(pinB2, LOW);
}

void motorBBrake()
{
 digitalWrite(pinB1, HIGH);
 digitalWrite(pinB2, HIGH);
}

ถอดสาย USB ระหว่าง Arduino กับ คอมพิวเตอร์ออก และ หาอุปกรณ์ที่สามารถยกตัวรถ 4WD smart car chassis ขึ้นแล้ว ล้อไม่แตะพื้น เพือทดสอบการหมุนของล้อว่าถูกต้องหรือไม่ใส่ แบตเตอรี่ลิเธียม 18650 จำนวน 2 ก้อน ไปที่ รางถ่าน และ ตรวจสอบขั้วของแบตเตอรี่ ใส่ถุกต้องหรือไม่โปรแกรมนี้จะทำงานเพียง 1 ครั้ง ถ้าต้องการทดลองใหม่ให้ถอด แบตเตอรี่ออก (หรือ ปิดเปิด สวิทช์ไฟใหม่) แล้วใส่เข้าไปใหม่ เมื่อล้อหมุน ตรวจสอบการหมุน ขอล้อต่างๆถูกต้องหรือไม่ ถ้าต่อวงจรถูกต้อง ล้อ ทั้งสองข้างจะหมุนไปข้างหน้า 1ครั้ง กลับหลัง 1 ครั้ง และ เดินหน้าอีกหนึ่งครั้งแล้วจึงหยุด ถ้าไม่ถูกต้องให้แก้ไข เช่นการต่อขั้วของมอเตอร์ผิด เป็นต้น

ถ้าทุกอย่างถูกต้อง ทดลอง ยกลงวางที่พื้นแล้วทดสอบ อีกครั้ง ถอด แบตเตอรี่ออก (หรือ ปิดเปิด สวิทช์ไฟใหม่) แล้วใส่เข้าไปใหม่ ถ้าทุกอย่างถูกต้อง รถจะเคลื่อนไปข้างหน้า-ถอยหลัง แล้ว เลี้ยวซ้าย แล้ว จึงเลี้ยวขวากลับสู่ตำแหน่งเดิม


เชื่อมต่อ เซ็นเซอร์ HC-SR04  ตัวที่ 1 กับ Sensor Shield V5.0 ดังรูปประกอบ HC-SR04 ตัวที่1  เข้ากับ Mounting Bracket for HC-SR04 Ultrasonic Module แบบสั้น และ ประกอบ Bracket  เข้ากลับ โครงรถ ตามรูปNewPing.h  คือลบรารี่ NewPing เป็น ไลบรารี่ ฟังก์ชัน ที่มีผู้พัฒนาเตรียมพร้อมไว้ให้เราแล้ว โดยให้ไปดาวน์โหลด ไลบรารี่ NewPing ได้ที่

 ตัวอย่างการใช้งาน ตามลิงค์ด้านล่าง

https://robotsiam.blogspot.com/2016/09/ultrasonic-module-hc-sr04.html
และทดสอบการเชื่อมต่อ HC-SR04  ตัวที่ 1 ว่าถูกต้องหรือไม่ อุปกรณ์ใช้งานได้หรือไม่ โดย Upload โค้ดนี้ ไปยัง บอร์ด Arduino UNO R3


#include <NewPing.h>

NewPing sonar(10, 11);  //ให้ Pin 10 และ 11 เป็นขาของเซนเซอร์ เรียกใช้งานคำสั่งจาก Library

long cm;  //ประกาศตัวแปร cm ให้เป็นข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม -2147483648 ถึง 2147483649

void setup()

{
 
Serial.begin(9600); //ตั้งค่าความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล ค่ามาตรฐาน คือ 9600

}

void loop()

{
 
delay(50);
cm = sonar.ping_cm(); //รับค่าจาก Library NewPing หน่วยเป็น เซ็นติเมตร
Serial.print(cm);  //พิมพ์ค่าที่ได้ออกมา
Serial.print(" cm."); //พิมพ์ cm ต่อท้าย ค่าที่ได้รับ
Serial.print("\n"); 

}เมื่อ Upload เสร็จ ให้เปิด Serial Monitor ขึ้นมา โดยไปที่  Tools -> Serial Monitorทดลอง เอามือ หรือ วัตถุอื่นๆ เครื่อนไหว ขึ้นลง หน้าจุดรับสัญญาณ อัลตร้าโซนิค HC-SR04

ที่ Serial Monitor จะแสดงค่า ระยะความห่างของมือเรากับ HC-SR04 หน่วยเป็น เซ็นติเมตร (cm) ตามที่เราเครื่อนไหว แสดงว่า โมดูลอัลตร้าโซนิค HC-SR04 ของเรา นั้นพร้อมใช้งานแล้วครับ


เชื่อมต่อ เซ็นเซอร์ HC-SR04  ตัวที่ 2 กับ Sensor Shield V5.0


Sensor Shield V5.0 <--> HC-SR04 ตัวที่2

V <--> VCC
G <--> GND
D12  <--> Trig
D13  <--> Echo


ประกอบ HC-SR04 ตัวที่2  เข้ากับ Mounting Bracket for HC-SR04 Ultrasonic Module แบบสั้น และ ประกอบ Bracket  เข้ากลับ โครงรถ ตามรูป


และทดสอบการเชื่อมต่อ HC-SR04  ตัวที่ 2 ว่าถูกต้องหรือไม่ อุปกรณ์ใช้งานได้หรือไม่ โดย Upload โค้ดนี้ ไปยัง บอร์ด Arduino UNO R3


#include <NewPing.h>

NewPing sonar(12, 13);  //ให้ Pin 12 และ 13 เป็นขาของเซนเซอร์ เรียกใช้งานคำสั่งจาก Library

long cm;  //ประกาศตัวแปร cm ให้เป็นข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม -2147483648 ถึง 2147483649

void setup()

{
 
Serial.begin(9600); //ตั้งค่าความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล ค่ามาตรฐาน คือ 9600

}

void loop()

{
 
delay(50);
cm = sonar.ping_cm(); //รับค่าจาก Library NewPing หน่วยเป็น เซ็นติเมตร
Serial.print(cm);  //พิมพ์ค่าที่ได้ออกมา
Serial.print(" cm."); //พิมพ์ cm ต่อท้าย ค่าที่ได้รับ
Serial.print("\n"); 

}และ ทดสอบการทำงาน โดยทำตามขั้นตอนเหมือน  HC-SR04  ตัวที่ 1
แนวคิด การทำงาน ของ หุ่นยนต์เดินตามผนัง Wall Arduino คือ หุ่นยนต์จะเดินห่างผนังไม่เกิน 15 เซ็นติเมตร และ เมื่อเจอผนังด้านหน้า 
ให้เลี้ยวซ้าย


เขียนตัวอย่างโค้ดได้ดังนี้
 if ((sensor_1 < 10) && (sensor_2 > 15)) {

    turnLeft(100);
    forward(1);

  }

  else if  ((sensor_1 > 15) && (sensor_2 > 15)) {

    turnRight(100);
    forward(1);
  }

  else if  ((sensor_1 > 10) && (sensor_1 < 15) && (sensor_2 > 15)) {

    forward(1);
  }
 
else if  ((sensor_1 > 10) && (sensor_1 < 15) && (sensor_2 < 15)) {


    turnLeft(600);
    forward(1);

  }
 
else   {


    forward(1);

  }

}

1. เมื่อเซ็นเซอร์ 
HC-SR04  ตัวที่ 1 (ด้านข้าง) ตรวจจับ ค่าความห่างจากผนัง น้อยกว่า 10 เซ็นติเมตร และ เซ็นเซอร์ HC-SR04  ตัวที่ 2 (ด้านหน้า) อยู่ห่างจากผนัง น้อยกว่า 15 เซ็นติเมตร  ให้หุ่นยนต์เลี้ยวไปทางซ้าย แล้วจึงเดินหน้า2. เมื่อเซ็นเซอร์ HC-SR04  ตัวที่ 1 (ด้านข้าง) ตรวจจับ ค่าความห่างจากผนัง มากกว่า 15 เซ็นติเมตร และ เซ็นเซอร์ HC-SR04  ตัวที่ 2 (ด้านหน้า) อยู่ห่างจากผนัง น้อยกว่า 15 เซ็นติเมตร  ให้หุ่นยนต์เลี้ยวไปทางขวา แล้วจึงเดินหน้า3. เมื่อเซ็นเซอร์ HC-SR04  ตัวที่ 1 (ด้านข้าง) ตรวจจับ ค่าความห่างจากผนัง มากกว่า 10 เซ็นติเมตร และ น้อยกว่า 15 เซ็นติเมตร  และ เซ็นเซอร์ HC-SR04  ตัวที่ 2 (ด้านหน้า) อยู่ห่างจากผนัง มากกว่า 15 เซ็นติเมตร  ให้หุ่นยนต์เดินหน้า4. เมื่อเซ็นเซอร์ HC-SR04  ตัวที่ 1 (ด้านข้าง) ตรวจจับ ค่าความห่างจากผนัง มากกว่า 10 เซ็นติเมตร และ น้อยกว่า 15 เซ็นติเมตร  และ เซ็นเซอร์ HC-SR04  ตัวที่ 2 (ด้านหน้า) อยู่ห่างจากผนัง น้อยกว่า 15 เซ็นติเมตร  ให้หุ่นยนต์เลี้ยวซ้าย 90 องศา แล้วจึงเดินหน้า
5. อื่นๆ
  ให้หุ่นยนต์เดินหน้า6.ภาพรวมการทำงาน

จากนั้น Upload โค้ดโปรเจค หุ่นยนต์เดินตามผนัง Wall Arduino  ไปยัง บอร์ด Arduino UNO R3
#include <NewPing.h>

//Tell the Arduino where the sensor is hooked up
NewPing sonar1(10, 11);
NewPing sonar2(12, 13);

int enableA = 3;
int pinA1 = 6;
int pinA2 = 7;

int enableB = 5;
int pinB1 = 8;
int pinB2 = 9;

long sensor_1;
long sensor_2;

void setup() {
  pinMode(enableA, OUTPUT);
  pinMode(pinA1, OUTPUT);
  pinMode(pinA2, OUTPUT);

  pinMode(enableB, OUTPUT);
  pinMode(pinB1, OUTPUT);
  pinMode(pinB2, OUTPUT);

  delay(2000);
}

void loop() {

  //Run the motors at slightly less than full power
  analogWrite(enableA, 200);   // ปรับค่าความเร็วของหุ่นยนต์ 0-255
  analogWrite(enableB, 200);   // ปรับค่าความเร็วของหุ่นยนต์ 0-255

  //Ping the sensor and determine the distance in inches
  sensor_1 = sonar1.ping_cm(); // ค่าเซ็นเซอร์ตัวที่ 1 ความห่างหน่วยเป็นเซ็นติเมตร
  sensor_2 = sonar2.ping_cm(); // ค่าเซ็นเซอร์ตัวที่ 2 ความห่างหน่วยเป็นเซ็นติเมตร

  //If the robot detects an obstacle less than four inches away, it will back up, then turn left; if no obstacle is detected, it will go forward
  if ((sensor_1 < 10) && (sensor_2 > 15)) {

    turnLeft(100);
    forward(1);

  }

  else if  ((sensor_1 > 15) && (sensor_2 > 15)) {

    turnRight(100);
    forward(1);
  }

  else if  ((sensor_1 > 10) && (sensor_1 < 15) && (sensor_2 > 15)) {

    forward(1);
  }
  else if  ((sensor_1 > 10) && (sensor_1 < 15) && (sensor_2 < 15)) {

    turnLeft(600);
    forward(1);

  }
  else   {

    forward(1);

  }

}

//Define high-level H-bridge commands

void enableMotors()
{
  motorAOn();
  motorBOn();
}

void disableMotors()
{
  motorAOff();
  motorBOff();
}

void forward(int time)
{
  motorAForward();
  motorBForward();
  delay(time);
}

void backward(int time)
{
  motorABackward();
  motorBBackward();
  delay(time);
}

void turnLeft(int time)
{
  motorABackward();
  motorBForward();
  delay(time);
}

void turnRight(int time)
{
  motorAForward();
  motorBBackward();
  delay(time);
}

void coast(int time)
{
  motorACoast();
  motorBCoast();
  delay(time);
}

void brake(int time)
{
  motorABrake();
  motorBBrake();
  delay(time);
}
//Define low-level H-bridge commands

//enable motors
void motorAOn()
{
  digitalWrite(enableA, HIGH);
}

void motorBOn()
{
  digitalWrite(enableB, HIGH);
}

//disable motors
void motorAOff()
{
  digitalWrite(enableB, LOW);
}

void motorBOff()
{
  digitalWrite(enableA, LOW);
}

//motor A controls
void motorAForward()
{
  digitalWrite(pinA1, HIGH);
  digitalWrite(pinA2, LOW);
}

void motorABackward()
{
  digitalWrite(pinA1, LOW);
  digitalWrite(pinA2, HIGH);
}

//motor B controls
void motorBForward()
{
  digitalWrite(pinB1, HIGH);
  digitalWrite(pinB2, LOW);
}

void motorBBackward()
{
  digitalWrite(pinB1, LOW);
  digitalWrite(pinB2, HIGH);
}

//coasting and braking
void motorACoast()
{
  digitalWrite(pinA1, LOW);
  digitalWrite(pinA2, LOW);
}

void motorABrake()
{
  digitalWrite(pinA1, HIGH);
  digitalWrite(pinA2, HIGH);
}

void motorBCoast()
{
  digitalWrite(pinB1, LOW);
  digitalWrite(pinB2, LOW);
}

void motorBBrake()
{
  digitalWrite(pinB1, HIGH);
  digitalWrite(pinB2, HIGH);

}


ภาพรวมการต่อ หุ่นยนต์เดินตามผนัง Wall Arduino
วีดีโอผลลัพธ์การทำงานของ โปรเจค หุ่นยนต์เดินตามผนัง Wall Arduino