โปรเจครถบังคับ Arduino Nano 3.0 ควบคุมด้วย บลูทูธ HC-06


โปรเจครถบังคับ Arduino Nano 3.0 ควบคุมด้วย App Android  อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือ

     1. Small 2WD Smart Car Robot Chassis Kits

     2.  Arduino Nano 3.0

     3. Motor Drive Module L298N

     4. Bluetooth HC-06 Slave

     5. สาย Jumper Female to Male ยาว 10cm.

     6. สาย Jumper Female to  Female  ยาว 10cm.
   
     7. สาย Jumper Male to  Male  ยาว 10cm.

     8. รางถ่านแบบ 18650 ใส่ถ่าน 2 ก้อน

     9. แบตเตอรี่ลิเธียม 18650 จำนวน 2 ก้อน

    10. สกรูหัวกลม+น็อตตัวเมีย ขนาด 3มม ยาว 12มมประกอบ Small 2WD Smart Car Robot Chassis Kitsยึด รางถ่านแบบ 18650 แบบ 2 ก้อนใช้ สกรูหัวกลม+น็อตตัวเมีย ขนาด 3มม. ยึด Motor Drive Module L298N
ภาพรวมการต่อวงจร
รายละเอียด ขาต่างๆ ของ Arduino Nano 3.0ต่อสายสีดำจากรางถ่าน เข้า ที่ GND ของ L298N และ และต่อสายสีแดงจากรางถ่าน เข้า ที่ + 12V ของ L298Nเชื่อมต่อ สาย GND ของ L298N ไปที่ (29) GND ของ Arduino Nano 3.0 และ เชื่อมต่อ สาย + 5V ของ L298N ไปที่ (27) + 5V ของ Arduino Nano 3.0ใช้สาย Jumper Female to Male ยาว 10cm. เชื่อมต่อ จุดเชื่อมต่อ มอเตอร์ ของ L298N ทั้ง 2 ด้าน ไปที่ มอเตอร์ ทั้ง 2 ตัว
การเชื่อมต่อ มอเตอร์ด้านล่าง
 ภาพรวมการต่อสายระหว่าง  L298N กับ Arduino Nano 3.0
เชื่อมต่อสายระหว่าง  L298N กับ Arduino Nano 3.0
 


เชื่อมต่อสายระหว่าง  Bluetooth HC-06 Slave กับ Arduino Nano 3.0
เชื่อมต่อสาย USB ระหว่าง  คอมพิวเตอร์ กับ Arduino Nano 3.0

  เรียนรู้ การใช้งาน Arduino Nano 3.0 และ การติดตั้งไดรเวอร์

https://robotsiam.blogspot.com/2016/11/arduino-nano-30.html


Upload ซอสโค้ด ด้านล่างเข้าสู่ Arduino Nano 3.0


int izqA = 5;
int izqB = 6;
int derA = 9;
int derB = 10;
int vel = 255; // Velocidad de los motores (0-255)
int estado = 'g'; // inicia detenido

void setup() {
Serial.begin(9600); // inicia el puerto serial para comunicacion con el Bluetooth
pinMode(derA, OUTPUT);
pinMode(derB, OUTPUT);
pinMode(izqA, OUTPUT);
pinMode(izqB, OUTPUT);
}

void loop() {

if(Serial.available()>0){ // lee el bluetooth y almacena en estado
estado = Serial.read();
}
if(estado=='a'){ // Boton desplazar al Frente
analogWrite(derB, 0);
analogWrite(izqB, 0);
analogWrite(derA, vel);
analogWrite(izqA, vel);
}
if(estado=='b'){ // Boton IZQ
analogWrite(derB, 0);
analogWrite(izqB, 0);
analogWrite(derA, 0);
analogWrite(izqA, vel);
}
if(estado=='c'){ // Boton Parar
analogWrite(derB, 0);
analogWrite(izqB, 0);
analogWrite(derA, 0);
analogWrite(izqA, 0);
}
if(estado=='d'){ // Boton DER
analogWrite(derB, 0);
analogWrite(izqB, 0);
analogWrite(izqA, 0);
analogWrite(derA, vel);
}

if(estado=='e'){ // Boton Reversa
analogWrite(derA, 0);
analogWrite(izqA, 0);
analogWrite(derB, vel);
analogWrite(izqB, vel);
}
if (estado =='f'){ // Boton ON se mueve sensando distancia

}
if (estado=='g'){ // Boton OFF, detiene los motores no hace nada
}
}


เลือก Board "Arduino Nano" แล้วจึง Uploadหมายเหตุ : ถ้ามีปัญหาในการ Upload ตามรูปด้านล่าง


ให้ถอดการเชื่อมต่อ Bluetooth HC-06 ออกก่อน แล้วจึงเชื่อมต่อ Bluetooth HC-06 อีกครั้ง หลังจาก Upload เสร็จแล้ว


เก็บรัดสายให้เรียบร้อยใส่ถ่าน 18650 จำนวน 2 ก้อน

ใช้สมาร์ทโฟน Android เปิดบลูทูธ ค้นหาอุปกรณ์ HC-06
ถ้าใช้งานครั้งแรก ให้คีย์ 1234
ดาวน์โหลดและติดตั้ง แอพควบคุมรถบังคับ  Arduino Control Car ที่


https://apkpure.com/arduino-control-car/appinventor.ai_el_profe_garcia.Arduino_Control_Car


ติดตั้งเหมือนแอพทั่วๆไปหน้าตาโปรแกรม Arduino Control Carคลิกที่ปุ่ม Bluetooth แล้วคลิกเลือก  HC-06
ก่อนหน้าไฟ LED สีแดง ของ HC-06 จะติดแบบกระพริบอยู่ หลังจากติดต่อได้ไฟจะติดค้างเป็นสีแดงตลอด จากนั้นทดลองควบคุมดู ถ้าทิศทางการเคลื่อนที่ไม่ตรงกับการควบคุบ ให้ตรวจสอบการต่อสายของมอเตอร์ทั้ง 2 ตัว และแก้ไขให้ถูกต้อง

วีดีโอผลลัพธ์การทำงานของ โปรเจครถบังคับ Arduino Nano 3.0 ควบคุมด้วย บลูทูธ HC-06
 

การใช้งาน Arduino Nano 3.0

Arduino Nano 3.0 Mini USB รุ่นใหม่ใช้ชิฟ CH340G (แถมสาย Mini USB)
Arduino Nano 3.0 พร้อมสาย Mini USB ตัวนี้ เหมือน Arduino Nano 3.0 รุ่นเดิมทุกอย่าง แต่ราคาถูกกว่า

ต่างกันที่ใช้ชิฟ CH340G เป็นชิฟ USB Driver แทนรุ่น Arduino Nano 3.0 เดิม สามารถใช้ได้กับ Windows

XP,Windows 7 , Windows 8 ทั้ง 32/64bit, Linux , Mac OS ได้ และมีราคาถูกลงArduino Nano 3.0 เป็น Arduino ที่ใช้หน่วยประมวลผล ATmega328 เช่นเดียวกับ Arduino Uno ความ

สามารถจึงเท่ากัน แตกต่างที่ Arduino Nano 3.0 ถูกออกแบบให้มีขนาดเล็ก โดยตัดส่วนของ Socket ที่ไม่

จำเป็นออก และยังคงความสามารถในการติดต่อผ่าน USB port เหมือนบอร์ด Arduino ตัวใหญ่ไว้ อาจจะ

เรียกได้ว่า Arduino Nano 3.0 ตัวนี้ คือ Arduino Uno ขนาดย่อส่วนลงมา


ดาวน์โหลดไดรเวอร์ได้ที่นี่การติดตั้งไดรเวอร์ Windows 7 

นำ USB ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB Port


คลิกขวา Computet -> Propertiesคลิกที่ Device Manager
คลิกขวา USB 2.0 Serial -> Update Dirver Software...เลือก Browse my computer for diver software
ไปที่ เราดาวน์โหลดไดรเวอร์ มา และ คลายซิป เรียบร้อยแล้ว
คอมพิวเตอร์ จะติดตั้ง ไดรเวอร์ ของ Arduino Nano 3.0ตรวจสอบ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว***** ถึงขั้นตอนนี้ การติดตั้งไดร์เวอร์ ชิฟ CH340G นั้นพร้อมใช้งานแล้ว *****

....................................................................

ทดสอบการทำงานของ Arduino Nano 3.0

เปิดโปรแกรม Arduino (IDE) เขียนโปรแกรม หรือ Sketch ตามโค้ดด้านล่างนี้


void setup() 
{
   Serial.begin(9600);
}

void loop() 
{
   Serial.println("Hello World");
}ไปที่ Tools -> Board  แล้วเลือกให้ตรงกับบอร์ดที่ใช้งาน สำหรับ Arduino Nano 3.0 ให้เลือกบอร์ด Arduino Nanoตรวสอบ Port ว่าถูกต้องหรือไม่ โดยไปที่ Tools -> Portอัพโหลดโปรแกรมเข้าสู่ บอร์ด Arduino Nano 3.0 โดยไปที่ Sketch -> Uploadจากนั้นเปิด Serial Monitor ของ Arduino IDE โดยไปที่  Tools -> Serial Monitorเมื่อเปิด Serial Monitor ได้ข้อความดังรูป แสดงว่า บอร์ด Arduino Nano 3.0  ของเราพร้อมใช้งานแล้วครับ