การพัฒนาแอพพลิเคชั่น บน Android ด้วยโปรแกรม Android Studio

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Android ก่อนอื่นต้องติดตั้งอุปกรณ์สำหรับพัฒนาแอพพลิเคชั่น ดังนี้

1. ติดตั้ง JDK (Java Development Kit)

2. ติดตั้งโปรแกรม Android Studio


ทั้งนี้การติดตั้งเครื่องมือต่างๆนั้น ต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต(Internet) ตลอดเวลาจึงจะสามารถ     ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์ได้1.การติดตั้ง 
JDK (Java Development Kit)


Android 
ถูกพัฒนาด้วยภาษา Java จึงจำเป็นต้องติดตั้ง JDK (Java Development Kit) 


โดยการดาวน์โหลด JDK  สามารถดาวน์โหลด ได้ที่


http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html


http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.htmlคลิกเลือก Accept License Agreement

เลือกดาวน์โหลด ตามความเหมาะสม ของคอมพิวเตอร์เรา
 

ติดตั้ง File JDK ที่ ดาวน์โหลดมา


คลิก Runคลิก Nextคลิก Next


คลิก Close


ถึงขั้นตอนนี้ แสดงว่าเราได้ทำการติดตั้ง JDK (Java Development Kit) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. การติดตั้งโปรแกรม 
Android Studio


โดยการดาวน์โหลด 
โปรแกรม Android Studio สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ 

https://developer.android.com/studio/install.html


ติดตั้งตามขั้นตอนปรกติ


การใช้งาน ESP8266 ESP-01 Wireless WIFI Module


การใช้งาน ESP8266 ESP-01 นั้น ตามสเปคต้องการใช้ไฟเลี้ยง 3.3V ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัย ของ ESP8266 ESP-01 เราจึงต้องหาแหล่งจ่ายไฟ 3.3V คือ ไอซีเร็กกูเลเตอร์ LD1117

ต่อวงจร ไอซีเร็กกูเลเตอร์ LD1117 ตามรูป
โดยเชื่อมต่อจาก VCC (5V) ของ Arduino UNO ทำการลดแรงดันไฟให้เหลือ 3.3V โดยใช้ ไอซีเร็กกูเลเตอร์ LD1117  แล้วจึงต่อเข้ากับ VCC และ PH_PD ของ ESP8266 ESP-01 ดังรูป

การต่อวงจร ระหว่าง ESP8266 ESP-01 กับ Arduino UNO
  • ESP-01 <--> UNO
  • VCC <--> 3.3V
  • GND<--> GND
  • CH_PD<--> 3.3V
  • TX <--> TX (ขา 1)
  • RX <--> RX(ขา 0)


อุปกรณ์ที่ใช้


1. Arduino UNO R3 - Made in italy

2. ESP8266 ESP-01 Wireless WIFI Module

3. ไอซีเร็กกูเลเตอร์ LD1117

4. คาปาซิเตอร์ 100 nF

5. คาปาซิเตอร์ 10 uF

6. สาย Jumper Female to Male ยาว 20cm.

7. สาย Jumper Male to Male ยาว 20cm.

8. Prototype PCB Board 4x6 cm Double Sides

9. แผ่นอะคริลิคใส ขนาด 15 x 30 เซนติเมตร

10. สกรูหัวกลม+น็อตตัวเมีย ขนาด 3มม ยาว 12มม


การใช้งานเบื้องต้น


อัพโหลดโค้ด  โปรแกรมไฟกระพริบ เข้าไปในบอร์ดด้วย เพื่อให้แน่ใจว่า ตัวไอซี ไม่ได้ใช้ช่องสัญญาณ Serial port*** หมายเหตุ : ก่อนการอัพโหลด ให้ถอดการเชื่อมต่อ สาย
TX (ขา 1) และ RX(ขา 0) ออกก่อน 
มิฉะนั้น อาจอัพโหลดไม่ได้ ***

โค้ด  โปรแกรมไฟกระพริบvoid setup() {


  // initialize digital pin 13 as an output.

  pinMode(13, OUTPUT);

}

// the loop function runs over and over again forever

void loop() {

  digitalWrite(13, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)

  delay(1000);              // wait for a second

  digitalWrite(13, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW

  delay(1000);              // wait for a second

}


*** แล้วจึงเชื่อมต่อ สาย TX (ขา 1) และ RX(ขา 0) เข้าที่เดิม***

เรียนรู้ชุดคำสั่ง AT


คำสั่ง AT  คือ ชุดคำสั่งมาตรฐาน ที่สามารถใช้ติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เช่น โมเด็ม หรือ อุปกรณ์ DTE (Data Terminal Equipment) เพื่อโต้ตอบตั้งค่าหรือสั่งงานอุปกรณ์เหล่านั้น ให้ทำงานตามที่ต้องการ

เป้าหมายของโค้ดนี้ก็คือการรับคำสั่ง AT จากพอร์ต อนุกรม ของ Arduino เพื่อส่งไปยัง ESP8266 และพิมพ์คำตอบของ ESP8266 ไปยังคำสั่งหรือการกระทำอื่น ๆ (เช่นการรับคำขอ HTTP)


เปิด Serial Monitor ของ Arduino ตั้งค่า baud rate 115200 และปรับช่องในรูปให้เป็น ฺBoth NL&CR

การสื่อสารกับ  ESP8266 ESP-01 และ การตรวจสอบ ไอพี
*** หมายเหตุ : ให้ทำตามลำดับ ***


พิมพ์ AT ตรวจสอบว่าบอร์ดเรายังใช้งานได้อยู่หรือไม่  ถ้ามีคำว่า OK หรือการตอบสนอง แสดงว่าบอร์ดเรายังใช้งานได้อยู่พิมพ์ AT+GMR เป็นคำสั่งเช็คเวอร์ชัน เมื่อพิมพ์แล้วจะได้ผลลัพธ์ของเวอร์ชัน Firmware
พิมพ์  AT+CWMODE=3   คำสั่งนี้จะเป็นการเลือกหมวดของโมดุล จะสามารทำงานได้ 3 โหมด 1 STA , 2 AP และ 3 AP+STA, ตอนนี้ให้ลองเลือก 3พิมพ์ AT+RST   // เป็นการ Restart โมดุล  จะ return “ready” กลับมาพร้อมทำงานแล้วพิมพ์ AT+CWLAP   // ค้นหา wifi เราเตอร์ ที่เปิดใช้งานอยู่
พิมพ์ AT+CIPMUX=1  // เปิดโหมดการเชื่อมต่อแบบหลายจุด

พิมพ์ AT+CWJAP="truehome2G41f","82ed641f"   //  เชื่อมต่อเข้ากับ เราเตอร์ ต้องมี เครื่องหมาย “‘ ด้วย

ssid = ชื่อ wifi ที่ต้องการเชื่อมต่อ

password =  รหัสผ่าน

พิมพ์ AT+CWJAP?    // เช็คว่าเชื่อมต่อได้หรือไม่ พิมพ์  AT+CIFSR // ตรวจสอบไอพี ถ้าพิมพ์ คำสั่งถูก และ เชื่อมต่อเข้ากับ Router ได้อย่างไม่มีปัญหา ตัว Router จะแจกไอพี มาให้เรา ในตัวอย่างคือ 192.168.1.39
ซึ่งเราจะนำ ไอพี ที่เราได้นี้ไปใช้ใน

โปรเจค ESP8266 ESP-01 ปิด เปิด ไฟ LED ด้วย WIFI  ต่อไปhttps://robotsiam.blogspot.com/2017/07/esp8266-esp-01-led-wifi.htmlโปรแกรมเขียนเว็บ KompoZer

โปรแกรม KompoZer เป็น โปรแกรมสร้างเว็บ (โปรแกรมเขียนเว็บ) สำหรับคนอยาก ทำเว็บ เองสนับสนุน HTML CSS เหมือน Dreamwaver แต่เร็วกว่าเยอะ ขนาดเล็ก แจกฟรี อีกด้วย

 โปรแกรม KompoZer นี้จัดได้ว่าเป็นการใช้โปรแกรมประเภทเว็บเอดิเตอร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสร้าง
เว็บเพจ แต่ข้อดีที่ทำให้โปรแกรมนี้โดดเด่นกว่าโปรแกรมอื่น ๆ ก็คือ เป็นโปรแกรมที่ไม่มีลิขสิทธิ์สามารถนำไปใช้ในการสร้างเว็บเพจเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ ผู้ใช้สามารถเลือกใช้แถบเครื่องมือต่าง ๆคล้ายกับการปรับแต่งเอกสารในโปรแกรมประมวลผลคำ รวมทั้งสามารถจัดการกับเว็บเพจตามโหมดของการแสดงผลที่เลือกได้ตามความต้องการ


ดาวน์โหลดโปรแกรม KompoZer


http://kompozer.net/download.php การติดตั้งเหมือนโปรแกรมทั่วๆไป


หน้าตาของ KompoZer

ทดลอง สร้างเพจใหม่โดยไปที่ New -> Page in New Tap
จะมีเพจใหม่เพิ่มเข้ามาด้านล่างของเพจซ้ายมือคลิกที่ Source
 

จะแสดง ซอสโค้ด
ก๊อปซอสโค้ด ด้านล่าง (ส่วนที่เป็นสีน้ำเงิน)

*** แก้ไข ไอพี 192.168.1.39 ให้ตรงกับที่เราได้รับมาจาก Router ***<html>
<head>
<meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
http-equiv="content-type">
<title>ESP8266</title>
</head>
<body>
<br>
<input onclick="location.href='http://192.168.1.39/LED=ON'" value="ON"
type="button">
<br>
<br>
<input onclick="location.href='http://192.168.1.39/LED=OFF'" value="OFF"
type="button">
</body>ไปวางแทนโค้ดเดิม


เลือกที่เก็บไฟล์ และ ตั้งชื่อเพจ index.html แล้วคลิกที่ Save
คลิกที่ Browse เพื่อดูเพจที่เราสร้างขึ้น
บราวเซอร์ จะแสดงเพจที่เราสร้างขึ้น
ถึงขั้นตอนนี้เว็บเพจของเราก็จะพร้อมใช้งานแล้ว