การพัฒนาแอพพลิเคชั่น บน Android ด้วยโปรแกรม Android Studio

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Android ก่อนอื่นต้องติดตั้งอุปกรณ์สำหรับพัฒนาแอพพลิเคชั่น ดังนี้

1. ติดตั้ง JDK (Java Development Kit)

2. ติดตั้งโปรแกรม Android Studio


ทั้งนี้การติดตั้งเครื่องมือต่างๆนั้น ต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต(Internet) ตลอดเวลาจึงจะสามารถ     ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์ได้1.การติดตั้ง 
JDK (Java Development Kit)


Android 
ถูกพัฒนาด้วยภาษา Java จึงจำเป็นต้องติดตั้ง JDK (Java Development Kit) 


โดยการดาวน์โหลด JDK  สามารถดาวน์โหลด ได้ที่


http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html


http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.htmlคลิกเลือก Accept License Agreement

เลือกดาวน์โหลด ตามความเหมาะสม ของคอมพิวเตอร์เรา
 

ติดตั้ง File JDK ที่ ดาวน์โหลดมา


คลิก Runคลิก Nextคลิก Next


คลิก Close


ถึงขั้นตอนนี้ แสดงว่าเราได้ทำการติดตั้ง JDK (Java Development Kit) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. การติดตั้งโปรแกรม 
Android Studio


โดยการดาวน์โหลด 
โปรแกรม Android Studio สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ 

https://developer.android.com/studio/install.html


ติดตั้งตามขั้นตอนปรกติ