การใช้งาน Arduino Nano 3.0

Arduino Nano 3.0 Mini USB รุ่นใหม่ใช้ชิฟ CH340G (แถมสาย Mini USB)
Arduino Nano 3.0 พร้อมสาย Mini USB ตัวนี้ เหมือน Arduino Nano 3.0 รุ่นเดิมทุกอย่าง แต่ราคาถูกกว่า

ต่างกันที่ใช้ชิฟ CH340G เป็นชิฟ USB Driver แทนรุ่น Arduino Nano 3.0 เดิม สามารถใช้ได้กับ Windows

XP,Windows 7 , Windows 8 ทั้ง 32/64bit, Linux , Mac OS ได้ และมีราคาถูกลงArduino Nano 3.0 เป็น Arduino ที่ใช้หน่วยประมวลผล ATmega328 เช่นเดียวกับ Arduino Uno ความ

สามารถจึงเท่ากัน แตกต่างที่ Arduino Nano 3.0 ถูกออกแบบให้มีขนาดเล็ก โดยตัดส่วนของ Socket ที่ไม่

จำเป็นออก และยังคงความสามารถในการติดต่อผ่าน USB port เหมือนบอร์ด Arduino ตัวใหญ่ไว้ อาจจะ

เรียกได้ว่า Arduino Nano 3.0 ตัวนี้ คือ Arduino Uno ขนาดย่อส่วนลงมา


ดาวน์โหลดไดรเวอร์ได้ที่นี่การติดตั้งไดรเวอร์ Windows 7 

นำ USB ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB Port


คลิกขวา Computet -> Propertiesคลิกที่ Device Manager
คลิกขวา USB 2.0 Serial -> Update Dirver Software...เลือก Browse my computer for diver software
ไปที่ เราดาวน์โหลดไดรเวอร์ มา และ คลายซิป เรียบร้อยแล้ว
คอมพิวเตอร์ จะติดตั้ง ไดรเวอร์ ของ Arduino Nano 3.0ตรวจสอบ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว***** ถึงขั้นตอนนี้ การติดตั้งไดร์เวอร์ ชิฟ CH340G นั้นพร้อมใช้งานแล้ว *****

....................................................................

ทดสอบการทำงานของ Arduino Nano 3.0

เปิดโปรแกรม Arduino (IDE) เขียนโปรแกรม หรือ Sketch ตามโค้ดด้านล่างนี้


void setup() 
{
   Serial.begin(9600);
}

void loop() 
{
   Serial.println("Hello World");
}ไปที่ Tools -> Board  แล้วเลือกให้ตรงกับบอร์ดที่ใช้งาน สำหรับ Arduino Nano 3.0 ให้เลือกบอร์ด Arduino Nanoตรวสอบ Port ว่าถูกต้องหรือไม่ โดยไปที่ Tools -> Portอัพโหลดโปรแกรมเข้าสู่ บอร์ด Arduino Nano 3.0 โดยไปที่ Sketch -> Uploadจากนั้นเปิด Serial Monitor ของ Arduino IDE โดยไปที่  Tools -> Serial Monitorเมื่อเปิด Serial Monitor ได้ข้อความดังรูป แสดงว่า บอร์ด Arduino Nano 3.0  ของเราพร้อมใช้งานแล้วครับ