โปรเจค Arduino UNO + Blynk ปิด เปิด ไฟ LED ผ่าน อินเตอร์เน็ต


โปรเจค นี้จะเป็นการนำ Arduino UNO ควบคุมการแสดงผล ปิดเปิด ไฟ LED ผ่าน ทุกที่ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้  ด้วยแอพ Blynk ที่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Device ของเราเข้ากับ internet ได้อย่างง่ายดาย

IoT หรือ Internet of Things หรือเทคโนโลยีของ อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ที่จะทำงานโดยมีการเชื่อมโยงถึงกันผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กำลังเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆ เราได้เห็นทั้งฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่ๆ มีการประกาศมาตรฐาน มีทั้งบริการและเครื่องมือชนิดใหม่ ออกมาให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง  และ ก็มีบริการที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเจ้าบริการที่ว่านี้มีชื่อว่า Blynk
 Blynk Application เป็นโปรแกรมบนมือถือที่ทำให้เราสร้างหน้าต่างควบคุมหรือแสดงผลเชื่อมต่อกับพวกไมโครคอนโทรเลอร์(Ardunio, ESP8266, Raspberry Pi) ได้ง่ายๆ และยังสามารถควบคุมผ่าน ทุกที่ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ได้อีกด้วยอุปกรณ์ที่ใช้


1. Arduino UNO R3 - Made in italy

2. สาย Jumper Female to Male ยาว 20cm.

3. สาย Jumper Male to Male ยาว 20cm.

4. Prototype PCB Board 4x6 cm Double Sides

5. แผ่นอะคริลิคใส ขนาด 15 x 30 เซนติเมตร

6. สกรูหัวกลม+น็อตตัวเมีย ขนาด 3มม ยาว 12มม

7. Relay 1 Channel DC 5V Module

8. SMD LED Lighting G4 AC DC 12V

9. รางถ่าน AA 8 ก้อน


...


การต่อวงจร ระหว่าง Relay กับ Arduino UNORelay
 <--> UNO

5V <--> 5V
GND <--> GND
IN <--> D7การต่อวงจร ระหว่าง UNO Relay + LED + รางถ่าน
ไปที่ Play Store ค้นหา Blynk

ติดตั้ง เหมือน App ทั่วๆไปเปิด Blynk Application ขึ้นมา

-> Create New Account


กรอก อีเมล และ พาสเวิด -> Sign Up
-> New Project

เลือก DEVICEเลือกเป็น Arduino UNO

เลือก connection type เป็น USB
ตั้งชื่อ Project ในตัวอย่างชื่อ led-v1 -> Create
โปรกรม จะส่ง Auth Toke ไปที่ อีเมล ที่เรากรอกไว้ -> OK


โดยทุกๆครั้งที่เริ่มสร้างโปรเจคใหม่ AUTH TOKEN จะถูกเปลี่ยนใหม่เสมอ ซึ่ง KEY นี้เองที่เป็นเสมือนกุญแจสำหรับเชื่อมต่อ


คลิก เครื่องหมาย +
คลิก เพิ่ม Button
จะมี ปุ่ม BUTTON เพิ่มเข้ามาที่หน้าจอ แล้วจึง คลิกที่ BUTTON เพื่อตั้งค่า
เลือก เป็นแบบ SWITCH แล้ว คลิก ที่ PIN
Select pin -> Digital -> D7 -> CONTINUE
BUTTON จะอยู่ริมซ้ายมือบน
เพื่อความสวยงาม ให้ ลาก BUTTON ไว้กลางหน้าจอ
ไปที่

http://www.blynk.cc/getting-started/

ดาวน์โหลด ไลบรารี่ Blynk

เปิด โปรแกรม Arduino IDE จากนั้นให้ทำการเพิ่ม ไลบรารี่ Blynk  ให้กับ Arduino (IDE) ของเรา
การเพิ่ม ไลบรารี่ Blynk ให้กับ Arduino (IDE) ของเรา ตามรูป
เลือกไฟล์ ไลบรารี่ blynk-library-0.4.8.ZIP ที่เรา ดาวน์โหลดมาอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรา จากนั้นคลิก Open โปรแกรม จะเพิ่ม ไลบรารี่ Blynk เข้าสู่ Arduino (IDE) ของเราเมื่อเพิ่มเสร็จแล้วไปที่ File -> Eamples -> Blynk -> Boards_USB_Serial -> Arduino_Serial_USB

แก้ไข YourAuthToken ที่เราได้รับจาก อีเมลที่เราได้รับจาก อีเมล


เมื่อแก้ไขแล้ว อัพโหลดโค้ด ไปยัง  Arduino UNO
/*************************************************************
  Download latest Blynk library here:
    https://github.com/blynkkk/blynk-library/releases/latest

  Blynk is a platform with iOS and Android apps to control
  Arduino, Raspberry Pi and the likes over the Internet.
  You can easily build graphic interfaces for all your
  projects by simply dragging and dropping widgets.

    Downloads, docs, tutorials: http://www.blynk.cc
    Sketch generator:           http://examples.blynk.cc
    Blynk community:            http://community.blynk.cc
    Social networks:            http://www.fb.com/blynkapp
                                http://twitter.com/blynk_app

  Blynk library is licensed under MIT license
  This example code is in public domain.

 *************************************************************
  =>
  =>          USB HOWTO: http://tiny.cc/BlynkUSB
  =>

  Feel free to apply it to any other example. It's simple!
 *************************************************************/

/* Comment this out to disable prints and save space */
#define BLYNK_PRINT DebugSerial


// You could use a spare Hardware Serial on boards that have it (like Mega)
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial DebugSerial(2, 3); // RX, TX

#include <BlynkSimpleStream.h>

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "bd1043f4d0084767b4a7f5650ce12c26"; // ต้องแก้ไข


void setup()
{
  // Debug console
  DebugSerial.begin(9600);

  // Blynk will work through Serial
  // Do not read or write this serial manually in your sketch
  Serial.begin(9600);
  Blynk.begin(Serial, auth);
}

void loop()
{
  Blynk.run();
}


**** ต้องแก้ไข  USB Port ของ Arduino UNO ให้ตรงกัน ****

ในตัวอย่าง จะเป็น COM3
ไปที่ Arduino ไลบรารี่ blynk-library-0.x.x คลิกขวาเปิดไฟล์ blynk-ser เพื่อทำการแก้ไขตรง COMM_PORT แก้ไขให้ตรงกับ Port  Arduino ของเรา ในตัวอย่างคือ COM3 แล้วจึง Save
จากนั้น คลิกซ้าย เปิดไฟล์ให้ทำงาน (ต้องเปิดไฟล์นี้ไว้ตลอดในขณะทดสอบ)กลับไปที่ Blynk Application คลิกที่ เครื่องหมาย สามเหลี่ยมเพื่อทดสอบการทำงานของโปรแกรม led-v1
...

วีดีโอผลลัพธ์การทำงานของ โปรเจค Arduino UNO + Blynk ปิด เปิด ไฟ LED ผ่าน อินเตอร์เน็ต