โปรเจค Arduino ง่ายๆ เปิด ปิดไฟด้วยเสียงเปิดปิดไฟด้วยเสียง


เรียนรู้วิธีควบคุม Arduino  ด้วย เซ็นเซอร์เสียง LM393 เราจะควบคุม การ ปิด เปิด ไฟ LED ด้วยเสียงตบมือ โดยเราจะใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับเสียง LM393 +  รีเลย์ และแสดงผลด้วยไฟ LEDอุปกรณ์ที่ใช้1. Arduino UNO R3 - Made in italy

2. Sound Detection Sensor Module LM393

3. สาย Jumper Female to Male ยาว 20cm.

4. สาย Jumper Male to Male ยาว 20cm.

5. Prototype PCB Board 4x6 cm Double Sides

6. สกรูหัวกลม+น็อตตัวเมีย ขนาด 3มม ยาว 12มม

7. Relay 1 Channel DC 5V Module

8. SMD LED Lighting G4 AC DC 12V

9. รางถ่าน AA 8 ก้อนการต่อวงจร ระหว่าง  เซ็นเซอร์เสียง LM393  กับ Arduino UNO
LM393 <--> UNO
+5V  <--> 5V
GND <--> GND
OUT <--> D4การต่อวงจร ระหว่าง Relay กับ Arduino UNO

Relay
 <--> UNO

5V <--> 5V
GND <--> GND
IN <--> D5


การต่อวงจร ระหว่าง UNO+ Relay + LED + รางถ่าน

อัพโหลดโค้ด ไปยัง  Arduino UNO
int sound_sensor = 4;
int relay = 5;

int clap = 0;
long detection_range_start = 0;
long detection_range = 0;
boolean status_lights = false;

void setup() {
  pinMode(sound_sensor, INPUT);
  pinMode(relay, OUTPUT);
}

void loop() {
  int status_sensor = digitalRead(sound_sensor);
  if (status_sensor == 0)
  {
    if (clap == 0)
    {
      detection_range_start = detection_range = millis();
      clap++;
    }
    else if (clap > 0 && millis()-detection_range >= 50)
    {
      detection_range = millis();
      clap++;
    }
  }
  if (millis()-detection_range_start >= 400)
  {
    if (clap == 2)
    {
      if (!status_lights)
        {
          status_lights = true;
          digitalWrite(relay, HIGH);
        }
        else if (status_lights)
        {
          status_lights = false;
          digitalWrite(relay, LOW);
        }
    }
    clap = 0;
  }
}ทดสอบการทำงาน โดย  เมื่อไฟติดอยู่ ตบมือ 2 ครั้ง ไฟจะดับ และ เมื่อ ตบมืออีก 2 ครั้ง  ไฟจะติด


วีดีโอผลลัพธ์การทำงานของ โปรเจค Arduino ง่ายๆ เปิด ปิด ไฟด้วยเสียง