การออกแบบหน้าจอ แอพแอนดรอยด์ ควบคุมรถบังคับ ด้วย App Inventor

เป็น การสร้างแอพโดยที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรม  แต่ความสามารถก็ไม่น้อยหน้าในการเขียนโปรแกรม เป็นลักษณะของการลากวาง block ชุดคำสั่งคล้ายกับการต่อจิกซอว์เรียกให้เป็นทางการว่า Block Programming นั้นคือโปรแกรม App Inventor 2

การสร้างแอพในส่วนหน้าจอ Designer นั้น เราจะลาก Components (คอมโพเน้นท์) ที่อยู่ในกล่อง Palette (พาเลท) ด้านซ้ายมือ ลากมาวางส่วนของ Viewer ( วิวเวอร์) ซึ่งเป็นที่แสดงผลของหน้าจอแอพ โดยเราสามารถกำหนดว่าคอมโพเน้นท์แต่ละตัวมี Properties (คุณสมบัติ) อย่างไรบ้าง

วีดีโอประกอบการเรียนรู้ ออกแบบหน้าจอ แอปแอนดรอยด์ ควบคุมรถบังคับ ด้วย App Inventor
เรื่อง EPT- สอนเขียน App ควบคุม arduino ด้วย app inventor โดย Khunnawut Pankerd


Components คือวัตถุที่จะถูกวางบนหน้าจอแอพที่เราออกแบบจะมีทั้งแสดงผลบนหน้าจอและส่วนของการทำงานภายใน Components จะเก็บใน Palette โดยแยกตามประเภทของ Components ประเภทต่างๆ ดังนี้

User Interface   เป็นส่วนที่แสดงบนหน้าจอจะเป็นส่วนที่ใช้ติดต่อระหว่างผู้ใช้แอพกับตัวแอพ พูดง่ายๆ คือส่วนที่เราจะมองเห็นหรือสั่งให้แอพทำอะไร โต้ตอบแสดงผลกับผู้ใช้ ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ส่วนนี้ เช่น ปุ่ม , การพิม์ข้อความ, การใส่ภาพและอื่นๆ

Layout  เป็นส่วนที่จะมาจัดวางการแสดงผลของหน้าจอว่าจะวางยังไรให้สวยงาม โดยทั่วไปเราจะลากส่วนนี้มาวางเป็นสัดสวนก่อนแล้วค่อยลากคอมโพแนนส่วน User Interface มาวาง

Connectivity เป็นส่วนการเรียกใช้บลูทูธ การติดต่อกับ Java App

โปรแกรมนี้จะทำงานบนเว็บ โดย ลงชื่อเข้าใช้ - บัญชี ของ Google หรือ Gmail และ เข้าทำงานได้ที่

http://ai2.appinventor.mit.edu/เริ่มต้นเขียนโปรแกรม ไปที่ Projects -> Start new project

 

ตั้งชื่อ Project เช่น RC_Car แล้วคลิก OKหน้าตาของ App Inventor ครับ


ลาก ListPicker จากส่วน Paletteไปวางไว้ที่  Screen1 ของส่วน Viewer
  • ListPicker เป็น คอมโพเน้นท์ (Components) ที่เป็นปุ่มแล้วมีรายการให้เลือกคลิก 
  • Screen1 คือ หน้าจอทั้งหมดของโปรแกรม มี คอมโพเน้นท์ (Components) เช่น ListPicker อยู่ภายใต้ Screen1

โปรแกรมจะเพิ่ม ListPicker1 เข้ามาใน ส่วนของ Components -> Screen1 -> ListPicker1

สามารถปรับแต่งการแสดงผลต่างๆ โดยคลิกไปที่ Components -> Screen1 -> ListPicker1 แล้วที่ Properties -> ListPicker1
  • Properties คือ การตั้งค่า คุณสมบัติ ในการแสดงผล ต่างๆ ของ คอมโพเน้นท์ (Components) และ Screen1 อยู่ที่เราจะปรับค่าให้ตัวไหน โดยการคลิกไปที่ตัวที่เราต้องการตั้งค่า


เช่น เปลี่ยนข้อความ ของ ListPicker1 
ไปที่ Properties -> ListPicker1 -> Text จาก Text for ListPicker1 เปลี่ยนเป็น Bluetooth Searchข้อความที่ ListPicker1 ก็จะเปลี่ยนการแสดงผลเป็น Bluetooth Search

 สามารถปรับแต่ง ให้ ListPicker1 และ Components อื่นๆ ให้แสดงผล กึ่งกลางของ Screen1 โดยคลิกกลับไปที่ Screen1 ซึ่งมีศักดิ์สูงกว่า อยู่ด้านบนของ ListPicker1

Screen1 -> Properties -> TextAlignment -> Center : 3แสดงผลของ  ListPicker1 ก็จะอยู่กึ่งกลางของ Screen1 ดังรูปการเว้นระยะระหว่าง Components 2 ตัว โดยไปที่ Palette -> Layout


ที่ ส่วนของ Palette -> Layout ลาก HorizontalArrangement ไปวางไว้ที่ Screen1ใต้ ListPicker1


ไปที่ Palette -> User Interface ลาก Button มาไว้ใต้ HorizontalArrangement1


เปลี่ยนชื่อ ของปุ่มกด Button1 เป็น ฺBut_Forward โดย คลิกที่ Button1 -> Rename ->

ที่ ช่อง New name ใส่เป็น But_Forward -> OK


และ เปลี่ยน Text ของ But_Forward เป็น Forward


ปุ่ม But_Forward  จะ แสดง Text เป็นคำว่า Forward


ปรับค่า ความสูง ของปุ่มกด เป็น 80 pixels


ปรับค่า ความกว้าง ของปุ่มกด เป็น 80 pixels

...

เพื่อความเหมาะสมของการแสดงผลในหน้าจอ  ให้กลับไปแก้ ความสูงของ HorizontalArrangement1 ให้ Height เท่ากับ 10 pixelsลาก HorizontalArrangement ตัวที่ 2 ไปวางไว้ ใต้ ปุ่ม But_Forward


ลาก Button 3 ตัว เพื่อจัด ให้ 3 ปุ่มนี้ เรียงตามกันดังรูป ต้องลากเข้ามาอยู่ในกรอบของ HorizontalArrangement2 เท่านั้น

จากนั้น ปรับค่า ความความกว้าง ความสูง 80 pixels เหมือนกับ ปุ่ม But_Forward
เปลี่ยน ชื่อ ตามลำดับ ดังนี้ But_Left , But_Stop , But_Right ตามรูปด้านล่าง


เพิ่ม But_Back ล่าง HorizontalArrangement2เพิ่ม HorizontalArrangement3 ใต้ But_Back ให้ Height เท่ากับ 10 pixels


เพิ่ม But_Exit กำหนดค่าให้ Height 50 pixels , Width 250 pixelsจะได้ Components ทั้งหมด เรียงตามลำดับ ดังรูปภาพ

ที่ Connectivity ลาก BluetoothClient ไปที่ Screen1


BluetoothClient1 จะเลื่อนไปอยู่ข้างล่าง Screen1 โดยอัตโนมัติ เพราะเป็น Component ที่ซ่อนไว้ (ตอน Bluetooth ซึ่งเราไม่เห็นจะขบวนการ)


ถึงขั้นตอนนี้ การออกแบบหน้าจอ แอพแอนดรอยด์ ควบคุมรถบังคับ โหมด Designer ของเราก็เสร็จ  เพื่อพร้อมที่จะ เข้าสู่ โหมด Blocks ต่อไป

..........................................................

เพิ่มเติม Emulator สมาร์ทโฟนจำลอง

(สำหรับทดสอบดูการออกแบบ โดยที่ยังไม่ต้องดาวน์โหลด ไปที่สมาร์ทโฟนของเรา )

เราสามารถใช้ Emulator สมาร์ทโฟนจำลอง ไว้ทดสอบการออกแบบหน้าจอ ของเราได้

โดยดาวน์โหลดได้ที่  http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/windows.html

คลิกที่ Download the installer

การติดตั้งก็เหมือนกับโปรแกรมทั่วๆไป เสร็จแล้วให้เปิดโปรแกรม aiStarter ที่เราติดตั้งเสร็จ ขึ้นมาไปที่หน้าที่เราออกแบบไว้ คลิก Connect -> Emulator
รอ..........จะเห็น Emulator สมาร์ทโฟนจำลองของเรา ขึ้นมาโปรแกรมจะให้เรา Update ให้คลิก OK

คลิกที่ OK ปุ่มสีส้มคลิก Install
คลิก Done


คลิก Go Itไปที่ Connect -> Reset Connectionไปที่ Connect -> Emulator

จากนั้นรอ ซึ่งจะใช้เวลานานพอสมควรก็จะเห็นหน้าจอที่เราออกแบบ และสามารถทดสอบการทำงานของโปรแกรมได้ (ถ้าเราเขียนโค้ดของโปรแกรม ที่โหมด Blockไว้แล้ว)


ครั้งต่อๆไป เราก็จะสามารถเรียกใช้ Emulator สมาร์ทโฟนจำลอง ได้เลยครับหมายเหตุ : ในกรณี ที่ เมนู  Emulator ไมสามารถเลือกได้ ให้ ไปที่ Connect -> Reset Connection


แล้วจึงกลับ ไปที่ Connect -> Emulator ก็จะสามารถทำงานได้ตามปรกติ