แอพแอนดรอยด์ รับค่าจากบอร์ด Arduino #2 (ลาก วาง Blocks)

เริ่มต้นด้วยการ คลิกที่ ปุ่ม Blocks ด้านบนสุด ขวามือ


ลากวางตามรูปด้านล่าง (เหมือนเรื่องที่ผ่านมา http://robotsiam.blogspot.com/2016/08/blocks-app-inventor.html )

อธิบายการทำงาน : เมื่อคลิกที่ ListPicker1จะแสดงรายการ Bluetooth ที่ สมาร์ทโฟน ของเราสามารถเชื่อมต่อได้ และ เมื่อ เลือกรายการนั้นก็จะเชื่อมต่อ Bluetooth เช่น HC-05 ของเราลากส่วนนี้เพื่อ ประกาศตัวแปร Get_Data และกำหนดค่าเท่ากับ 0

ทำตามทีละขั้นตอน ตามรูปภาพ ซึ่งได้เรียงลำดับการลาก วาง ไว้แล้ว หรือ ดูวีดีโอประกอบการเรียนรู้

EPT- สอนเขียน App inventor รับค่าจาก Arduino โดย Khunnawut Pankerd ก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้น

จากนั้น ไปที่ Build -> App (provide) QR code for .apk) จะได้ QR code ของโปรแกรม Get_up_Arduino

 ให้ใช้ สมาร์ทโฟน ของเรา สแกน QR code เพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม RC_Car เข้าสู่ สมาร์ทโฟน ของเรา

หรือ ดาวน์โหลด ไฟล์: : Get_up_Arduino.apk