รู้จักชิ้นส่วน Bracket ต่างๆ ของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์

หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ (อังกฤษ: humanoid robot) คือหุ่นยนต์ที่ออกแบบขึ้นมาโดยมีพื้นฐานมาจากร่างกายมนุษย์ โดยทั่วไปแล้วหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มีลำตัวพร้อมหัว สองแขน และสองขา แม้หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์บางรูปแบบจะจำลองเฉพาะบางส่วนของร่างกายเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ตัวแต่เอวขึ้นไป หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์บางตัวยังอาจมี 'ใบหน้า' พร้อม 'ตา' และ 'ปาก' อีกด้วย แอนดรอยด์ (android) คือหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่สร้างเลียนแบบมนุษย์เพศชาย และ gynoid คือหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่สร้างเลียนแบบมนุษย์เพศหญิง

เราจะใช้เซอร์โวมอเตอร์ MG996R ควมคุมการเคลื่อนไหวของ หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์  ที่ข้อต่อจุดหมุนเป็นองศาอิสระ (Degrees Of Freedom: DOF) หมายถึงมันสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระภายใต้ระยะจุดหมุนที่หมุนได้ ถ้าเปรียบเทียบกับแขนมนุษย์ที่สามารถยกแขนให้เคลื่อนที่จากตำแหน่งไปสู่ตำแหน่งหนึ่ง

ขนาดของ เซอร์โวมอเตอร์ MG996Rเท้าของหุ่นยนต์ (Robot Big Feet )ขุดยึดเซอร์โวมอเตอร์ MG996R (Mg996  mount mechanical robot servo)จากขุดยึดเซอร์โวมอเตอร์ MG996R แยกชิ้นส่วนได้ดังนี้

1.ที่ยึดเซอร์โวมอเตอร์ MG996R ให้ตั้งตรง (Brackets For Standard Servo)


1.2 ขายึดเซอร์โวมอเตอร์

แยกเป็น 2 แบบ คือ

1.2.1  ขายึดเซอร์โวมอเตอร์ MG996R แบบสั้น (Short U Servo Bracket)1.2.2  ขายึดเซอร์โวมอเตอร์ MG996R แบบยาว (Long U Servo Bracket)
ที่ยึดแกนมอเตอร์เป็นโลหะ (Metal servo Horn For Tower)


3*8*4 mm Metal Cup Disabilities Bearing ลำตัวของหุ่นยนต์ (
Large U Brackets)
หัวไหล่ของหุ่นยนต์ ( U Bracket Robot Clamp Claw)